29.12.16

Πάλι για τον ζεόλιθο Πετρωτών Θράκης...


Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης πρόσφατα ενέκρινε τη μίσθωση από την εταιρεία  ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. λατομικής έκτασης εξόρυξης ζεολίθου στην τοποθεσία Κόκκαλο, Πετρωτών Θράκης.

Έγκριση Μίσθωσης λατομικής έκτασης Βιομηχανικού Ορυκτού (Ζεολίθου) εμβαδού 83.427,30 τ.μ. στην θέση «Κόκκαλο» της Τ.Κ. Πετρωτών του Δήμου Ορεστιάδας ΠΕ Έβρου.

Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι και καταγόμενοι εκ των Πετρωτών, τονίζουν πως θα κινηθούν δικαστικά και δεν θα επιτρέψουν την εκμετάλλευση του ζεόλιθου από ιδιώτες επενδυτές θεωρώντας ότι η επένδυση δεν θα αποφέρει κανένα όφελος για την τοπική κοινωνία. Επισημαίνεται ότι οι κάτοικοι διεκδικούν την ανάληψη της εκμετάλλευσης του ορυκτού,  συστήνοντας εταιρεία λαϊκής βάσης.


Παρακάτω δίνεται και η απάντηση εκ μέρους της εταιρείας υπέρ της οποίας έχει γίνει η έγκριση της μίσθωσης.


Εμείς από την πλευρά μας να τονίσουμε ότι τα δικαιώματα επί των λατομικών ορυκτών (στα οποία ανήκει και ο ζεόλιθος) ανήκουν στον ιδιοκτήτη του εδάφους και παραχωρούνται στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, όχι κατ' αποκλειστικότητα, αλλά  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα επί δημοσίου εδάφους,   η εκμίσθωση γίνεται είτε με απ’ ευθείας σύμβαση είτε κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας, ενώ σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και οι επιμέρους διατάξεις της πολιτείας, κάτι δεν πρέπει να ξεχνούν τόσο οι κάτοικοι (ειδικότερα όταν οι ίδιοι θέλουν να γίνουν "εκμεταλλευτές")  όσο και οι ιδιώτες υποψήφιοι επενδυτές. Ο νοών νοείτω...

[επιμέλεια: Π. Τζεφέρης] [by Petros Tzeferis]

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!