20.8.10

ΚΥΑ για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών.

Mε κοινή υπουργική απόφαση για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ), επιτέλους ένα πολυβασανισμένο σχέδιο απόφασης, παίρνει το δρόμο του. Δημιουργείται έτσι το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών αυτών τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα δημόσια έργα, σύμφωνα με τον ν.2939/2001.

Σύμφωνα με μελέτη του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 6,5 εκατομμύρια τόνοι υλικών εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων απορρίπτονται ανεξέλεγκτα, κάθε χρόνο, σε χωματερές, λατομεία και ρέματα, με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες και ορισμένες φορές δυσεύρετες πρώτες ύλες, καθώς και να ρυπαίνεται και να επιβαρύνεται σημαντικά το περιβάλλον.

Στην ΚΥΑ που υπογραφτηκε από την υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προβλέπεται ότι πριν από τις εργασίες κατεδάφισης, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την επιλεκτική αποξήλωση των τμημάτων και υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν είτε στο εργοτάξιο είτε σε άλλες παρεμφερείς εργασίες.

Για την κατά προτεραιότητα διαλογή των αδρανών και των ανακυκλώσιμων υλικών στο εργοτάξιο και τη χωριστή συλλογή τους, λαμβάνονται μέτρα ώστε να καθίσταται ευκολότερη η αξιοποίησή τους. Οι κάδοι συλλογής επιτηρούνται κατά τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας και στο τέλος αυτής προστατεύονται με κατάλληλο κάλυμμα, ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη ξένων αντικειμένων και η ανάμιξη με άλλα απόβλητα.

Η μεταφορά των αποβλήτων σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή στους χώρους αξιοποίησης και διάθεσης γίνεται με μεταφορικά μέσα που διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή τους στους δρόμους.

Οταν υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους κατά τρόπο ώστε να μην αναμιγνύονται με τα άλλα απόβλητα και να εξασφαλίζεται η μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διάθεσή τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης θα είναι ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων, που θα έχει εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο τριετούς θητείας.
Πλήρες κείμενο της ΚΥΑ

1 σχόλια:

Dimos είπε...

Επιτέλους. Να και κάποιο μέτρο αξιοποίησης των μπάζων. Ειδικά τώρα που βγαίνουν στην αγορά και πιο σύγχρονα και "πράσινα" δομικά υλικά όπως π.χ. τσιμέντο που κατά την ενανθράκωσή του και την σκλήρυνση της τσιμεντόπαστας λαμβάνει υπερδιπλάσιο διοξείδιο του άνθρακα από το υπάρχον, η επαναχρησιμοποίηση των μπάζων θα μειώσει όχι μόνο κατά πολύ τον όγκο των σκουπιδιών αλλά θα αποφέρει και κέρδος.

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!