18.11.10

Πρόγραμμα NER-300: ένα μοναδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης για AΠE και το CCS

Ο σκοπός του NER-300 είναι να ενθαρρύνει τους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα και των κρατών μελών της ΕΕ να επενδύσουν σε πιλοτικά έργα εμπορικής επίδειξης σε συγκεκριμένες νέες τεχνολογίες στην πορεία προς μια παγκόσμια οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση προβλέπει τα κριτήρια και τα μέτρα για τη χρηματοδότηση έργων εμπορικής επίδειξης για :

1) έργα δέσμευσης και γεωλογικής αποθήκευσης CO2 (Carbon Capture and Storage - CCS), ή/και

2) έργα επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Renewable Energy Sources – RES),

Η ονομασία NER-300 προέρχεται από το γεγονός ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από την πώληση των 300 εκατ. δικαιωμάτων εκπομπών για τους νεοεισερχόμενους (Νew Εntrants Reserve) του αναθεωρημένου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ.
 
Η προθεσμία για τις εταιρείες να υποβάλουν προτάσεις προς τα κράτη–μέλη λήγει στις 9 Φεβρουαρίου 2011.

Αντίστοιχα, η προθεσμία για τα κράτη–μέλη να υποβάλουν προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λήγει στις 9 Μαΐου 2011.

Περισσότερα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NER-300

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!