14.5.11

Το Μισθολόγιο των διπλωματούχων Μηχανικών κλάδου ΠΕ

 [ΤΕΕ 2628, 02.05.2011, σελ. 17-18, Μισθολόγιο των διπλωματούχων Μηχανικών Κλάδου Π.Ε. ]

Με αφορμή τις διεργασίες που πραγματοποιούνται στον Δημόσιο Τομέα για το νέο Μισθολόγιο θα πρέπει να τονίσουμε πως ήλθε η στιγμή για το κλαδικό Μισθολόγιο των ΠΕ Διπλ/χων Μηχανικών και τον εξορθολογισμό των αποδοχών μας , λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχερή οικονομική κατάσταση αλλά και την αναγκαιότητα διεξόδου της χώρας από την κρίση στην κατεύθυνση της Ανάπτυξης.

Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω βασικές επισημάνσεις.
Η σημερινή κατάσταση σ’ ότι αφορά τις αποδοχές των Διπλ. Μηχανικών που υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα (Υπουργεία, Περιφέρειες, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ν.Π.Δ.Δ.) εν συντομία μπορεί να περιγραφεί ότι αποτελείται από:
  • Το βασικό μισθό.
  • Το ειδικό αντιστάθμισμα (πρώην 7‰), σύμφωνα με το άρθρο 8, του Ν.2430/1996, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 του Ν.3554/2007. Το αντιστάθμισμα αυτό χορηγήθηκε κύρια για την κατοχή και αποκλειστική χρήση στην υπηρεσία, από το Δημόσιο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μας, και τις αυξημένες μας ευθύνες στην άσκηση των καθηκόντων ιδιαίτερα για τις ποινικές ευθύνες τις οποίες φέρουμε εφ’ όρου ζωής και όταν είμαστε και στη σύνταξη. Γι’ αυτό και το αντιστάθμισμα που αποτελεί μισθό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και στις συντάξιμες αποδοχές. Το αντιστάθμισμα κατά το πνεύμα και γράμμα του νόμου δεν αποτελεί ένα απλό κατά την τρέχουσα έννοια επίδομα αλλά είναι στην ουσία μισθός.
  • Ο πόρος 6‰ βάσει του νόμου 2166/1993 ο οποίος χορηγήθηκε για την παροχή κινήτρων στους Διπλ. Μηχανικούς Α.Ε.Ι, τον αυξημένο τους ρόλο κλπ. Θεσμοθετήθηκε σαν κράτηση 6‰ επί των λογαριασμών κατόπιν συμφωνίας με τους εργολήπτες της χώρας και γι’ αυτό πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να πειραχθεί. Δυστυχώς με την μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Έργων ο πόρος είναι σε καθίζηση και σήμερα έχει πέσει στο ύψος των 50 € τον μήνα. Προτείναμε να θεσμοθετηθεί στο ύψος των 150 € λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νομοθέτης τον προϋπολόγιζε τότε τουλάχιστον σε αυτό το ύψος, χωρίς να λαμβάνουμε υπ’ όψη βέβαια τον πληθωρισμό.
Η μεγάλη και κύρια μάζα των Διπλ. Μηχανικών ανήκει στο πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ και νυν ΥΠΟΜΕΔΥ. Στους υπαλλήλους του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ χορηγείται το επίδομα 2% επί του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το επίδομα 2% χορηγείται σαν αναγνώριση του πολυσήμαντου και αναπτυξιακού έργου που επιτελείται στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Θεωρούμε αυτονόητο ότι το 2% πρέπει να επεκταθεί κατ’ αντιστοιχία σε όλους του Διπλ. Μηχανικούς όπου και αν υπηρετούν στα Υπουργεία, τα ΝΠΔΔ τις Περιφέρειες την Τοπ. Αυτοδιοίκηση και τους φορείς της Αποκέντρωσης. Διότι επιτελούν το ίδιο και εφάμιλλο έργο, πολλές φορές μάλιστα πιο δύσκολα και σε αντίξοες συνθήκες, ιδιαίτερα σε Τεχνικές Υπηρεσίες στην Αποκέντρωση που έχουν συχνά τεράστιες ελλείψεις ή και είναι σε δυσπρόσιτες, υποβαθμισμένες, προβληματικές και παραμεθόριες περιοχές.

READ MORE


Μνεία πρέπει να κάνουμε και στην εκτός έδρας αποζημίωση που για τους Διπλ. Μηχανικούς διαχωρίζεται στο ύψος των 70€, προκειμένου οι Διπλ. Μηχανικοί και οι Τεχνικές Υπηρεσίες να μπορέσουν στοιχειωδώς να ανταποκριθούν στις αυξημένες και ιδιαίτερες υποχρεώσεις τους (σωστός σχεδιασμός, προγραμματισμός, και επίβλεψη των έργων καθώς επίσης και του τεχνικού έργου όλων των Τεχνικών Υπηρεσιών ). Ο Ν.3554/07 και η ΚΥΑ 2/52970/0022/31-08-07 ήταν η δίκαιη και σωστή επίλυση του προβλήματος αναγνωρίζοντας μας τη διαφορετικότητα στο αυξημένης ευθύνης και πολλαπλασίου βάρους έργο που επιτελούμε.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του Διπλ. Μηχανικού στο Δημόσιο θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη τόσο κατά την πρόσληψη όσο και για τον μισθό και τον βαθμό η χορήγηση του Master (για τις 5ετείς σπουδές, τα προσόντα και την άδεια άσκησης επαγγέλματος).

Στην πρόταση μας για το Μισθολόγιο των ΠΕ Διπλ. Μηχανικών που υπηρετούν στα Υπουργεία στις Περιφέρειες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στα ΝΠΔΔ, λαμβάνουμε υπόψη την κρίση που περνάμε και την οικονομική δυσπραγία. Υπεύθυνα και σεβόμενοι τις αποφάσεις του Συνεδρίου της ΕΜΔΥΔΑΣ, σαν πρώτο βήμα προτείνουμε ο εισαγωγικός μας μισθός να περιλαμβάνει τα παρακάτω :
  • Τον βασικό μισθό του πρωτοδιόριστου Μηχανικού που είναι 984 € και που με το κίνητρο απόδοσης των 100 € φτάνει τα 1.084 €
  • Το ειδικό αντιστάθμισμα του νόμου Ν.3554/2007 ύψους 550 € όπως ήταν πριν την περικοπή του, κατά 20%.
  • Τον πόρο του 6‰ όπως προτείνεται στα 150 €.
  • Το επίδομα 2% όπως προτείνεται ήδη να θεσμοθετηθεί για το ΥΠΟΜΕΔΥ ύψους 470 € κατά μέσο όρο.
Αυτές άλλωστε είναι στην ουσία και οι αρχικές αποδοχές ενός πρωτοδιοριζόμενου Διπλ. Μηχανικού ΠΕ στο ΥΠΟΜΕΔΥ που δεν είναι και το καλύτερα αμειβόμενο Υπουργείο. Με αυτό τον τρόπο το μισθολόγιο του πρωτοδιοριζόμενου Μηχανικού ΠΕ ανέρχεται σε : 984 + 100 + 550 + 150 + 470 = 2.254 € (χωρίς επιδόματα τέκνων και προϊσταμένου)
Επισημαίνουμε ότι η σχέση αρχικού προς τελικό μισθό πρέπει να είναι 1:2 σύμφωνα και με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατεύθυνση της υλοποίησης του Κλαδικού μας Μισθολογίου, είναι η ενεργοποίηση του θεσμού του Διυπουργικού Κλάδου για τους Μηχανικούς, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 79 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Εάν ρίξουμε μια ματιά στα Ευρωπαϊκά και εξορθολογισμένα συστήματα αμοιβών στο Δημόσιο. Στις χώρες αυτές το σύστημα αξιών και αμοιβών του Δημόσιου δεν είναι κάτω από τη μέγγενη της ισοπέδωσης και του λαϊκισμού. Εκεί, οι ΠΕ Διπλ. Μηχανικοί θεωρούνται σαν τα ανώτερα στελέχη σ’ ένα παραγωγικό κρατικό μηχανισμό και λαμβάνουν διπλάσιες, τουλάχιστον αποδοχές από το κατώτερο προσωπικό. Μια ματιά στο γερμανικό πρότυπο το οποίο και επικαλείται η Κυβέρνηση θα δείξει ποια είναι η αναλογία του μισθού των Μηχανικών των Πολυτεχνείων σε σχέση π.χ. με υπάλληλους του κλάδου ΥΕ ή ΔΕ, δάσκαλους, διοικητικό προσωπικό κλπ. Για τον εξορθολογισμό των αμοιβών μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά τα πρότυπα. Για τον κλάδο μας θα πρέπει να εφαρμοσθούν αυτές οι αναλογίες για να πάψουμε να είμαστε ισοπεδωμένοι με το κατώτερο προσωπικό. Περισσότερο όμως θα έπρεπε να ενδιαφέρει την Κυβέρνηση η εισαγωγή των αναλογιών των αμοιβών του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Διπλ. Μηχανικούς, γιατί έτσι θα δοθεί το έναυσμα και ο σπινθήρας για να περάσουμε επιτέλους σε μία παραγωγική Διοίκηση που τόσο χρειαζόμαστε.
Πρέπει να πάψουμε να είμαστε θύματα, όπως θύμα είναι και όλη η χώρα, ενός ισοπεδωτικού και αντιπαραγωγικού συστήματος αξιών και αμοιβών στη Διοίκηση, το οποίο πρέπει να αλλάξει. Άλλως θα βυθιστούμε βαθύτερα στη κρίση και θα οδηγηθούμε στη χρεοκοπία.

Σε μία χώρα μάλιστα σαν την Ελλάδα που το κύριο ζητούμενο για την έξοδο από την κρίση, είναι η Ανάπτυξη και μία παραγωγική Διοίκηση, οι Διπλ. Μηχανικοί που αποτελούν τον επιστημονικό κλάδο - αιχμή του δόρατος της Ανάπτυξης, της υλοποίησης των υποδομών και της αύξησης του Εθνικού Προϊόντος, αξίζουν μία καλύτερη μεταχείριση από την υπάρχουσα ισοπεδωτική.
Στο σημείο αυτό να ενημερώσουμε τους συναδέλφους ότι ήδη η Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ με πρόταση των μελών της ΠΑΣΚ πήρε απόφαση για Κλαδικό μισθολόγιο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δ.Υ. Επίσης στα πλαίσια του διαλόγου για το Μισθολόγιο Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και της Ομοσπονδίας της ΕΜΔΥΔΑΣ, αποτελούμενη από τον Σπίρτζη Χρήστο, Πρόεδρο του ΤΕΕ, Μπούμη Θανάση, μέλος Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ & Μούζιο Παναγιώτη, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, επισκέφθηκαν τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών κ. Σαχινίδη, με τον οποίον είχαν συζήτηση σε θετικό κλίμα. Τις προσεχείς μέρες έχει ζητηθεί νέα συνάντηση για την προώθηση των θεμάτων που έθεσε η πρώτη συνάντηση.
Τέλος, για την άμεση αντιμετώπιση των Υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν από τον «Καλλικράτη» και το ΕΣΠΑ, αλλά και από το Πόρισμα των δύο εταιρειών που μελέτησαν τις Μισθολογικές εξελίξεις στη χώρα μας, προκύπτει η επιτακτική προτεραιότητα πρόσληψης 3.000 Διπλ. Μηχανικών Πανελλαδικά.
 [ΤΕΕ 2628, 02.05.2011, σελ. 17-18, Μισθολόγιο των διπλωματούχων Μηχανικών Κλάδου Π.Ε. των Θ. Mπούμη, N. Kαφφέ, Θ. Mυλωνά, E. Στραβοδήμου, N. Συλλίρη, A. Tσιάρα, Xρ. Tσώκου και Xρ. Xριστοδουλόπουλου]

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!