9.6.11

Δημόσια Διαβούλευση για διενέργεια σεισμικών ερευνών στην περιοχή του Ιονίου Πελάγους, της Δυτικής Ελλάδας και Νότια της Κρήτης

Το YΠEKA προτίθεται να αξιολογήσει το δυναμικό σε υδρογονάνθρακες και να προωθήσει υπεράκτιες περιοχές για την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων εντός της θαλάσσιας ζώνης της ελληνικής υφαλοκρηπίδας  στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.

Καλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες να υποβάλουν αιτήσεις για συμμετοχή σε σεισμικές ερευνητικές εργασίες απόκτησης δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης στην υπεράκτια Δυτική και Νότια Ελλάδα (χάρτης).

Το θεσμικό πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης βασίζεται στις διατάξεις του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27/A/8.02.1995), με τίτλο «Αναζήτηση, Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις».

Η διαδικασία της διενέργειας σεισμικών ερευνών μη αποκλειστικής χρήσης (non exclusive surveys) στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου Πελάγους και της Δυτικής Ελλάδος, αφορά στην απόκτηση δεδομένων από διεθνείς γεωφυσικές εταιρίες που αναλαμβάνουν το κόστος των ερευνών, καθώς και την προώθηση και πώληση των δεδομένων αυτών στις διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες σχεδιάζουν να επενδύσουν για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.

Το μοντέλο αυτό έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα όσον αφορά τον θαλάσσιο χώρο και εφαρμόζεται σε όλες τις μεγάλες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες στον κόσμο. Τα σεισμικά δεδομένα μη αποκλειστικού χαρακτήρα δίνουν τη δυνατότητα στους ειδικούς της έρευνας και παραγωγής να διερευνήσουν το υπέδαφος σε ευρείες περιοχές με εύκολο και γρήγορο τρόπο, ακολούθως να δεσμεύσουν στενότερες περιοχές για έρευνα και τέλος να μελετήσουν πετρελαϊκά συστήματα με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Η διεθνής αγορά έχει ρυθμίσει τις διαδικασίες διάθεσης, περιορισμών, εμπιστευτικότητας και υποχρεώσεων, σύμφωνα με το πρότυπο σύμβασης της Διεθνούς Ένωσης Γεωφυσικών Εταιριών.
Η εταιρία συλλέγει, προωθεί και εμπορεύεται τα δεδομένα, ενώ το κράτος αδειοδοτεί, παραλαμβάνει δωρεάν όλα τα δεδομένα και τα παράγωγά τους και μετά την αποπληρωμή του κόστους συλλογής και επεξεργασίας, εισπράττει μέρισμα επί του οφέλους.

Επιπλέον, στην περίπτωση της Ελλάδας με τα στοιχεία που θα προκύψουν, μαζί με προηγηθείσες έρευνες των πρώην κρατικών εταιριών, θα καταστεί δυνατό σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών να προκηρυχθεί νέος γύρος παραχωρήσεων  για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.

Ο στόχος είναι με τη διαδικασία αυτή, να αναδιεχθούν οι γεωλογικές δομές και το πιθανό πετρελαϊκό δυναμικό, προκειμένου μέσα στο 2012 να δρομολογηθεί διεθνής γύρος παραχωρήσεων στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Δημόσια Διαβούλευση

International Public Invitation for the participation in Non-Exclusive Seismic Survey on the Continental Shelf of Western and Southern Greece

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ επιτροπής για την υποστήριξη της διαδικασίας χορήγησης αδειών αναζήτησης υδρογονανθράκων (26/5/2011)

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!