16.9.12

Βιομηχανικά Ορυκτά για Περιβαλλοντικές Χρήσεις: ο περλίτης της Μήλου

Βιομηχανικά Ορυκτά για Περιβαλλοντικές Χρήσεις: ο περλίτης της Μήλου
Η χώρα μας αποτελείται από πληθώρα εκμεταλλεύσιμων Ορυκτών Πρώτων Υλών λόγω της αφθονίας του γεωλογικού της πλούτου. Η βιομηχανία εκμετάλλευσης των Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.) καλείται να καλύψει δύο βασικές ανάγκες της κοινωνίας: πρέπει να προμηθεύσει τα αναγκαία μεταλλικά, βιομηχανικά και ενεργειακά ορυκτά στις απαιτούμενες ποσότητες και προδιαγραφές και να επιτύχει την ταυτόχρονη παραγωγή αυτών των πόρων με την απολύτως ελάχιστη επίδραση στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον.

Η Μήλος, σήμερα, αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής και επεξεργασίας μπεντονίτη και περλίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξόρυξη της τάξης των 1.000.000 και πλέον τόνων μπεντονίτη και 500.000 τόνων περλίτη, ετησίως. Τα υλικά αυτά υφίστανται την πρώτη επεξεργασία στο νησί και εν συνεχεία, εξάγονται στο εξωτερικό, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 90 % . Πέραν όμως των δύο αυτών ορυκτών, η Μήλος εξάγει και καολίνη, ποζολάνη και πυριτικά ορυκτά, ενώ συγχρόνως εξακολουθεί να παράγει και μικρές ποσότητες βαρυτίνης. Ο αλουνίτης, τα θειούχα και τα μαγγανιούχα ορυκτά αποτελούσαν μέχρι πρότινος μέρος του εκμεταλλεύσιμου ορυκτού πλούτου του νησιού.

Η παρούσα διπλωματική εργασία ειδίκευσης έχει σαν κύριο στόχο τη μελέτη των φυσικών, χημικών και ορυκτολογικών ιδιοτήτων του περλίτη που απαντάται στη νήσο Μήλο, υπό το πρίσμα των τεράστιων δυνατοτήτων εφαρμογής που παρουσιάζει στην πληθώρα των χρήσεών του.

Βιομηχανικά ορυκτά και μάρμαρα: οδηγούν το όχημα της ανάκαμψης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!