18.4.13

Απόφαση ΣτΕ 1492/2013: Απόρριψη προσφυγής κατά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ στη Χαλκιδική.

Υπέρ της λειτουργίας των μεταλλείων της Κασσάνδρας τάσσεται με ακόμη μία απόφαση του (1492/2013) το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο απέρριψε τις προσφυγές 81 ατόμων (κάτοικοι της περιοχής αγροτικοί συνεταιρισμοί αλλά και επιχειρηματίες) που ζητούσαν την ακύρωση της υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Ε΄ τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου απέρριψε τους ισχυρισμούς τους, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από την λειτουργία των μεταλλείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανώτατο δικαστήριο έχει εκδώσει δυο ακόμη ανάλογες αποφάσεις. Η τελευταία απόφαση (1492/2013) που εξέδωσε το ΣτΕ κρίνεται ως ιδιαιτέρως σημαντική,καθώς αφορά την κύρια προσφυγή κατά της υπουργικής απόφασης που περαν των περιβαλλοντικών όρων, ενέκρινε την απομάκρυνση και αποκατάσταση του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων "Ολυμπιάδας " από την εταιρεία "Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ" που εκμεταλλεύεται τα μεταλλεία.

Το Ε΄τμήμα απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων κρίνοντας οτι οι περιβαλλοντικοί όροι είναι συνταγματικοί και η σχετική μελέτη είναι επαρκώς αιτιολογημένη ως προς το σκέλος που αφορά την μή ύπαρξη επιπτώσεων στο περιβάλλον από την λειτουργία του μεταλλείου.

Περαιτέρω όπως επισημαίνεται στην απόφαση από την επένδυση θα υπάρξει ανάπτυξη στην περιοχή, ενώ θα δημιουργηθούν 1.300 θέσεις εργασίας.

"Κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης ελήφθησαν υπόψιν η σπανιότης και η ανάγκη εξόρυξης των μεταλλευμάτων, σύμφωνα με τις ρητές προβλέψεις του υφιστάμενου χωροταξικού σχεδιασμού, ενώ αξιολογήθηκαν όλες οι επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής και προβλέπονται μέτρα για την αποτροπή ή τον μετριασμό τους".

Μεταξύ άλλων μέτρα που προβλέπονται ειναι:
  •  η αποκατάσταση της περιοχής από παλιές μεταλλευτικές δραστηριότητες αλλά και από την επίδικη μετά το πέρας της 
  • η παρακολούθηση της ορθής τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και επιβολής πρόσθετων αν κριθεί αναγκαίο από ειδική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχει και εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης 
  • η ανάληψη κοινωνικών δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας πέραν της δέσμευσης πρόσληψης προσωπικού από τον τοπικό πληθυσμό.
Τέλος η απόφαση του ΣτΕ δέχεται την κρίση της διοίκησης για την εφαρμογή της πυρομεταλλουργικής μεθόδου της ακαριαίας τήξης (Flash Smelting) καθ’ όσον, κατά την κρίση της, η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει βέλτιστη προσαρμογή στις διακυμάνσεις της περιεκτικότητας των κοιτασμάτων, άριστη αξιοποίηση των μεταλλευμάτων της περιοχής κλπ. Επίσης θεωρεί ότι δεν κλονίζεται η αιτιολογία αυτή, από το γεγονός ότι με την απόφαση περί εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης του οικείου υποέργου, η αρμόδια Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών ΥΠΕΚΑ έθεσε ως όρο την προηγούμενη εκτέλεση προγράμματος δοκιμών σε ημιβιομηχανική μονάδα επί τόπου του έργου και την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής και ειδικών μελετών που να καλύπτουν όλες τις διεργασίες της μεταλλουργικής διαδικασίας, καθ’ όσον, οι όροι αυτοί τέθηκαν ώστε να επιτευχθεί η πλήρης προσαρμογή της μεθόδου στις συγκεκριμένες συνθήκες και την τροφοδοσία και να αντιμετωπισθούν όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες των σταδίων της μεταλλουργικής επεξεργασίας πριν την κατασκευή των εγκαταστάσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!