1.5.13

Δελτία Δραστηριότητας/Απραξίας για τις εξορυκτικές επιχειρήσεις


Κάθε χρόνο την περίοδο αυτή υποβάλλονται από τις εξορυκτικές επιχειρήσεις τα δελτία δραστηριότητας που έχει θεσπίσει η πολιτεία στην προσπάθειά της για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών και του τομέα γενικότερα.

Πράγματι, με το άρθρο 14 του Ν.669/23.08.1977 (ΦΕΚ 241/Α/01.09.1977), άρθρο 13 του Ν.1428/04.04.1984 (ΦΕΚ 43/Α/11.04.1984) , άρθρο 118 του Ν.Δ.210/03.10.1973 (ΦΕΚ 277/Α/05.10.1973), τα άρθρα 14, 103, 104 του Ν.274/04.03.1976 (ΦΕΚ 50/Α/06.03.1976) και τις Υπουργικές Αποφάσεις Αρ.πρωτ: 9373/27.6.84 (ΦΕΚ 436/Β/29.06.1984), και Αρ.πρωτ: 5102/641/148/22.01.1977 (ΦΕΚ 70/Β/04.02.1977), έχει θεσπιστεί η υποχρεωτική υποβολή Δελτίου Δραστηριότητας για κάθε είδος εξορυκτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Τα Δελτία Δραστηριότητας/απραξίας είναι εμπιστευτικά έγραφα και διακρίνονται σε α) Δελτία λατομείων Αδρανών υλικών, β) Δελτία λατομείων Βιομηχανικών Ορυκτών, γ) Δελτία λατομείων Μαρμάρων και δ) Δελτία Μεταλλείων.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται τα δελτία που αναφέρονται στη δραστηριότητα του προηγούμενου έτους. Τα Δελτία αυτά υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου  για τα λατομεία  Βιομηχανικών ορυκτών, Αδρανών και Μαρμάρων και έως τις 30 Ιουνίου για τα Μεταλλεία.

Όλα τα δελτία θα υποβάλλονται στις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ εις διπλούν: 1) Στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ/Δ/νση Πολιτικής Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μεσογείων 117-119, 10192 Αθήνα και 2)Στην αρμόδια κατά περίπτωση Επιθεώρηση Μεταλλείων α) ΕΜΝΕ, Λυκούργου 9, 105 51 Αθήνα και β) ΕΜΒΕ, Κουντουριώτου 6 και Φωκαίας, 54 015 Θεσ/κη.

Πλήρες άρθρο

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!