9.5.13

Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Job Description) στο δημόσιο;Εγκύκλιος για την εφαρμογή των περιγραμμάτων Θέσεων εργασίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), η οποία παραπέμπει στον ανωτέρω «Οδηγό για το Σχεδιασμό Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας».

Εγκύκλιος Σχεδιασμού Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

"Ημουνα νιός και γέρασα" αναμένοντας την εφαρμογή τέτοιων περιγραμμάτων στο ελληνικό δημόσιο. Και τίθενται τώρα σε εφαρμογή (και μάλιστα άμεσα) που οι δυσχέρειες είναι τεράστιες. Διότι, καταρχήν, για να εφαρμοστούν θα πρέπει (όπως αναφέρεται ρητά στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο) να έχει ολοκληρωθεί για κάθε φορέα του δημοσίου το προσχέδιο Π.Δ/τος του νέου Οργανισμού του φορέα (σύμφωνα με  αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου  Μεταρρύθμισης /Κ.Σ.Μ.), το οποίο (θα έπρεπε) να έχει κατατεθεί στο Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. μέχρι 30/4/2013.

Δηλαδη, θέλουμε να καθορίσουμε το νέο δημόσιο με περιγράμματα θέσεων εργασίας αλλά έχουμε από πριν καθορίσει τα "κουτάκια" στα οποία θα τα βαλουμε μέσα, δηλ. ουσιαστικά το πόσες θα είναι αυτές! ("Το Κ.Σ.Μ. έχει καθορίσει ανώτατο όριο στελέχωσης κάθε αξιολογούμενου φορέα").

 Και ακόμη τι θα γίνει με τις περιπτώσεις συγχωνεύσεων, περιορισμού των δομών που υφίστανται, κάτι το οποίο είναι ο κανόνας; Πως δηλαδή θα προσδιοριστούν τα περιγράμματα των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις των δομών;  Η γενικότερα από την αντιστοίχηση  των υφιστάμενων οργανωτικών δομών με τις προτεινόμενες στα προσχέδια των ΠΔ; Αυτός που καταργείται ή συγχωνεύεται αλλού, θα περιγράψει τη νέα θέση; H- όπως το λέει και η εγκύκλιος-  ποιός θα είναι ο υπεύθυνος εφαρμογής του έργου (δηλ. ο υπεύθυνος για το σχεδιασμό των περιγραμμάτων των νέων θέσεων εργασίας) στην περίπτωση αυτή;

Και με ποιά δεδομένα όταν τα νέα οργανογράμματα και τα  σχέδια ΠΔ δεν είναι -σε μεγάλο βαθμό- σε γνώση των εργαζομένων; Και σε πιο στάδιο άλλωστε βρίσκεται η εκπόνηση των προσχεδίων  ΠΔ για νέους οργανισμούς;

Διοικητική Μεταρρύθμιση 2013: Ολα τα Οργανογράμματα των Υπουργείων

[του Πέτρου Τζεφέρη]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!