20.6.14

Βωξίτης-Αλουμίνα-Αλουμίνιο και Ελλάδα!

Στο τομέα του βωξίτη, που αποτελεί την πρώτη ύλη παραγωγής αλουμινίου, η Χώρα μας βρίσκεται παγκοσμίως στις 10 χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα βωξίτη και είναι η μεγαλύτερη βωξιτοπαραγωγός χώρα της ΕΕ (σταθερά πάνω από 2 εκατ. τόνους ετησίως από S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε, Δελφοί Δίστομο ΑΜΕ και ΕΛΜΙΝ ΑΕ από τις παραχωρήσεις τους στους νομούς Φωκίδας και Φθιώτιδας).

Με την παραγωγή αυτή καλύπτει το σύνολο των αναγκών σε πρώτη ύλη της πολύ σημαντικής εγχώριας βιομηχανίας αλουμίνας-αλουμινίου, ενώ παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής χρησιμοποιείται σε άλλες χρήσεις (τσιμέντο, χάλυβα, χυτήρια κλπ) είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.


Στον τομέα του μετάλλου αλουμινίου, το Αλουμίνιο της Ελλάδος ΑΕ, αποτελεί τον σημαντικότερο καταναλωτή του ελληνικού βωξίτη, και τον μοναδικό στην Ελλάδα παραγωγό αλουμίνας (800 χιλιάδες τόνους/έτος περίπου) και πρωτόχυτου αλουμινίου (σταθερά πάνω από 150 χιλιάδες τόνους ετησίως), με εξαγωγές πάνω από 100 χιλ. τον. (για το 2013) του παραγόμενου αλουμινίου για διάφορες χρήσεις πχ. προϊόντα έλασης και διέλασης. Στο Αλουμίνιο της Ελλάδος ΑΕ εργάζονται (αμέσως ή εμμέσως) περίπου 1550 εργαζόμενοι.

O τoμέας του αλουμινίου στην Eλλάδα περιλαμβάνει στο σύνολό του: >2,500 επιχειρήσεις, με ετήσια παραγωγή > 300,000 tn, ετήσιο κύκλο εργασιών > € 2.5 billion ενώ συνεισφέρει ~1 % στο εθνικό προϊόν GDP, > 8 % στις εξαγωγές και προσφέρει πάνω από > 40,000 θέσεις εργασίας.

Ο τομέας Βωξίτη-Αλουμινίου

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!