6.8.14

Περιφερειακά Χωροταξικά και Αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου


[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Σε εφαρμογή του νόμου για το Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ν.2742/99), το Υπουργείο ΠΕΚΑ  έχει αναθέσει με δημόσιους διαγωνισμούς σε μελετητικά γραφεία και με χρηματοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ, την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης των εγκεκριμένων χωροταξικών σχεδίων των 12 Περιφερειών της χώρας (εκτός Αττικής)

ΥΠΕΚΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκαν οι μελέτες Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) οι οποίες βρίσκονται στην τελική  φάση της (εσωτερικής) διαβούλευσης μεταξύ υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου.

Ειδικά για την εξορυκτική δραστηριότητα και τις κατευθύνσεις χωρικής ένταξής της στα ανωτέρω σχέδια, έχουμε να κάνουμε τα ακόλουθα σχόλια.

[πλήρες άρθρο εδώ]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!