15.11.14

Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων: δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τα 20 οικόπεδα στη ∆υτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης

Η προκήρυξη της δεύτερης φάσης για τις αδειοδοτήσεις εταιρειών που θα αναλάβουν την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων είναι γεγονός και αφορά στα 20 οικόπεδα στο Ιόνιο Πέλαγος και νοτίως της Κρήτης.

Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και πλέον ανοίγει ο δρόμος για τις εταιρείες να προχωρήσουν στην υποβολή προσφορών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Μάιο.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά περιοχές διαθέσιμες σύμφωνα με τον ν. 2289/1995 με τίτλο «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλ­λευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, στο υπεράκτιο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας και νοτίως της Κρήτης επί της υφαλοκρηπίδας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Όλες οι αιτήσεις θα κριθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2289/1995, όπως ισχύει, και του Ελληνικού Δικαίου. Το Υπουργείο θα συνάψει χωριστές συμβάσεις για κάθε περιοχή προς παραχώρηση με τον επιλεγέντα αιτούντα με βάση το καθεστώς μίσθωμα/φόρος (σύμβαση μίσθωσης). Προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι 14.05.2015.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!