14.2.16

Η κοινωνική αξία των (γεω)επιστημών


Cerussite, Adami 2, Plaka, Lavrion, Greece, by V. Stergiou
Βασικός προορισμός της επιστημονικής γνώσης και των εφαρμογών της είναι να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο και τον άνθρωπο. Να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να προσφέρει οικονομική σταθερότητα, να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, να διασφαλίζει βιώσιμη και δυναμική αναπτυξιακή προοπτική και γενικά να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα ζωής.

Αναμενόμενο είναι σε μια εποχή όπως η σημερινή με πολλές, μεγάλες, μεταβαλλόμενες και συχνά αντικρουόμενες προκλήσεις, και την παρουσία πολυσύνθετων προβλημάτων, με διαπλεκόμενο περιεχόμενο και δυσδιάκριτες λύσεις, απαιτούνται συνδυασμός βαθιάς γνώσης, ευρείας επιστημονικής αντίληψης και υψηλής εξειδίκευσης.

Χρειάζονται παράλληλα σεβασμός σε αρχές, δεοντολογικό ήθος, επαγγελματικός πολιτισμός και προσήλωση στο θεματικό απόλυτο και την επιστημονική μοναδικότητα.Να αγνοούνται και να παραμερίζονται τα συντεχνιακά συμφέροντα, και οι τυχόν ατέρμονες εγωκεντρικές αντιπαραθέσεις διάφορων που δεν μπορούν να εντάξουν τις απόψεις (ή τα συμφέροντά τους) στις απόψεις των πολλών και στο δημόσιο συμφέρον.
Να γεφυρώνονται και να συνεργάζονται επιστημονικές γνώσεις και δυνάμεις για να προστίθεται περισσότερη και μεγαλύτερη κοινωνική αξία στο αποτέλεσμα.

Να διατηρούνται οι όποιοι ιστορικοί δεσμοί, αν και η σχέση τους με το παρελθόν είναι και παραμένει μάλλον παθητική, αλλά να υπηρετείται πάντοτε η δυναμική του παρόντος και η προοπτική του μέλλοντος.

Αν πάρει κάποιος σαν παράδειγμα την περίπτωση του μεγάλου αριθμού ειδικοτήτων που εντάσσονται στις γεωεπιστήμες, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός συνέργειας και του ρόλου των γνώσεων τους ανάλογα με το φυσικό αντικείμενο, τους επιδιωκόμενους στόχους και τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Οι γεωεπιστήμες αποτελούν διαχρονικά σημαντικό συντελεστή της εξέλιξης του Πολιτισμού.

Πλήρες άρθρο εδώ


1 σχόλια:

Annie Rassios είπε...

Annie Rassios Very good article, Peter Tzeferis and Nikolaos Arvanitidis. The position of the Geosciences in the world today is a difficult concept to communicate to the public -- some idea about "ores" is recognized, but little else. Geoscience is to the earth what Physics is to the Universe. Its study is not just to make money at the expense of the environment, but to aid society to understand the "philosophy" of their place in this world and how to develop towards a future within it. The public should be able to make a decision concerning funding, but they need appropriate education. For example, I often use the example of earthquake prediction. If just a few percent of the money that goes to support say, football, were to support seismic research, then perhaps some major advances could be made. But the public, for now, prefers football to the research that could help to save their lives...

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!