19.4.16

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)

Το Κ.Π.Α. αποτελεί ένα απλό, οικονοµικό και εύχρηστο εργαλείο που µπορεί να βοηθήσει κάθε φορέα να χρησιµοποιήσει τις τεχνικές διοίκησης της ολικής ποιότητας, ώστε να βελτιώσει τις επιδόσεις του. Οι βασικοί στόχοι του συνοψίζονται στα ακόλουθα τέσσερα σηµεία :

1. Εισαγωγή των Αρχών της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας και εν συνεχεία δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου κύκλου Ποιότητας αποτελούµενου από τον Προγραµµατισµό, την Εκτέλεση, τον Έλεγχο και την Ανάδραση 
2. ∆ιευκόλυνση της αυτο-αξιολόγησης, ώστε να αποτυπωθεί επαρκώς η υφιστάµενη κατάσταση και να σχεδιαστούν δράσεις βελτίωσης
3. Σύνδεση µεταξύ των διαφορετικών µοντέλων που χρησιµοποιούνται στη διοίκηση ποιότητας 
4. ∆ιευκόλυνση της συγκριτικής µάθησης µεταξύ των οργανώσεων του δηµοσίου τοµέα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!