18.7.16

Ανοιξε ο δρόμος για την εκμετάλλευση του ζεολίθου Θράκης

Ζεόλιθος (κλινοπτινόλιθος) στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (Χ 4000)
Θετικό βήμα για την εκμετάλλευση του ζεόλιθου στην περιοχή του Έβρου έγινε με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου ζεόλιθου εμβαδού 83.427,30 τ.μ. στη θέση «Κόκκαλο», της τοπικής κοινότητας Πετρωτών του Δήμου Ορεστιάδας, από την εταιρεία «Όλυμπος Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε»

Είναι γνωστό ότι επί του Ελληνικού εδάφους δεν γίνεται ουσιαστικά καμιά εκμετάλλευση ζεολίθου και είναι επίσης γνωστή η σχετική προσπάθεια Ελληνικής Εταιρείας η οποία έχει εμπλακεί σε μακροχρόνια δικαστική διαμάχη, όσον αφορά την κτήση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με την παραπάνω έγκριση, η προσπέλαση στον λατομικό χώρο θα γίνεται μέσω της υφιστάμενης δασικής οδού, μήκους 1.500 μέτρων, η οποία συνδέει τον λατομικό χώρο με τον οικισμό των Πετρωτών. Η εταιρεία είχε πάρει Αδεια Ερευνας την οποία και περάτωσε (εκσκαφές, διάνοιξη δρόμου κατόπιν αδείας της Δ/σης Δασων Ν. Εβρου)  εξασφαλίζοντας πολύτιμα στοιχεία για τη ποιότητα και τον  σχεδιασμό της εκμετάλλευσης.  Ο δρόμος αυτός ειναι χαρακτηριστικός  και θα χρησιμοποιηθει κατα την εκμεταλλευση.  Η Τεχνικη Μελετη Εκμεταλλευσης υποβαλεται στο Υπουργειο ΠΕΝ εντος των ημερών. Απομένει να δοθεί και η άδεια εκμεταλλεύσεως η οποία είναι απαραίτητη για την έναρξη των εργασιών.

Η εκμετάλλευση θα γίνει σε τρεις ανεξάρτητες υπαίθριες οριζόντιες εκσκαφές, οι οποίες θα οδηγήσουν τελικά στη δημιουργία τεσσάρων ανοικτών εκσκαφών περιορισμένων διαστάσεων, ενώ υπολογίστηκε ότι μέχρι την λήξη της εκμετάλλευσης θα προκύψουν συνολικά 65.000 τόνοι ζεόλιθου Α΄ ποιότητας και 32.500 τόνοι ζεόλιθου Β΄ ποιότητας.

Να υπενθυμίσουμε πως για τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση είχαν εγείρει ενστάσεις οι κάτοικοι της περιοχής, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη διατήρηση του φυσικού τοπίου, αλλά και τα προβλήματα που θα μπορούσε να δημιουργήσει η διέλευση των φορτηγών που θα μετέφεραν υλικό από την περιοχή. Ιδιαίτερες ενστάσεις όμως είχαν για το γεγονός ότι ο ζεόλιθος θα εξορύσσεται μεν στον Έβρο όμως η επεξεργασία θα γίνεται στην Θεσσαλονίκη, μιλώντας μάλιστα σε επιστολή τους για υφαρπαγή του φυσικού πόρου του οικισμού.

Η εταιρεία από την πλευρά της διαβεβαιώνει ότι δε θα ενοχλήσει και θα παρακάμψει τον οικισμό των Πετρωτών αλλά και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα 2-3 ετών θα προχωρήσει στη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας, επί τόπου, ανάλογη με το μέγεθος του υπό εκμετάλλευση κοιτάσματος.

Περισσότερα για την έρευνα της ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ στον χώρο εδώ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!