14.10.16

Αίτημα από τον ΣΕΜΜΘ για τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 4399/2016


O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης υπέβαλε αίτημα για την τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 4399/2016 με σκοπό την ένταξη των λατομείων μαρμάρου και λοιπών λατομικών δραστηριοτήτων από τον Επενδυτικό νόμο 4399/2016.

Συγκεκριμένα το αίτημα αναφέρει:

Αιτούμαστε την τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 4399/2016 ως κάτωθι:
  • στο άρθρο 7 παρ. 2 στ. Β ‘ του άνω νόμου να γίνει η προσθήκη των της φράσης με υπογράμμιση, ώστε να διαμορφωθεί ως εξής: «Β. Με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» [ΥΑ 1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β’ 2149) και Εγκ./ Πολ. 1133/2008], και με την επιφύλαξη των άρθρων 52 έως 58:-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης), με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 στ. δ του παρόντος άρθρου».
  • Στο άρθρο 7 παρ. 4 στ. δ ’ να γίνει η προσθήκη στ. δ ’ (με αυτόθροη αναρίθμηση του υφιστάμενου στ. δ’ σε στ. ε’) ως εξής: «δ. Στον τομέα των λατομικών και εν γένει εξορυκτικών εργασιών. κατ’ εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια: αα. κ.ο.κ. (όλες οι δραστηριότητες του κλάδου 08.1 και του κλάδου 09.9» (Σημ. η αρίθμηση αα’ και εφεξής θα ακολουθήσει τους κλάδους της ΥΑ 1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β ’ 2149)).
Περισσότερα εδώ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!