9.10.16

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MIN-GUIDE


Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MIN-GUIDE (http://min-guide.eu) [διάρκεια υλοποίησης 01.02.2016-31.01.2019] αφορά μεταξύ άλλων στην:
  •  Καταγραφή της ακολουθούμενης μεταλλευτικής πολιτικής στις χώρες-μέλη της ΕΕ
  •  Πρόταση λήψης μέτρων για τη διευκόλυνση λήψης αποφάσεων στα θέματα ΟΠΥ
  •  Δημιουργία δικτύου συνεργασίας
Το τελικό παραδοτέο του προγράμματος θα είναι ο Ευρωπαϊκός οδηγός Μεταλλευτικής Πολιτικής (Mining Policy Guide).

Στο πλαίσιο της 1ης συνάντησης εργασίας πραγματοποιήθηκαν τρία εργαστήρια με αντικείμενα: τη χάραξη στρατηγικής πολιτικής, τις διαδικασίες αδειοδότησης και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στην μεταλλευτική και λατομική πολιτική.

Επιπλέον έγινε παρουσίαση και ανάλυση σχεδίου του on-line ευρωπαϊκού οδηγού Μεταλλευτικής Πολιτικής (http://www.min-guide.eu/mineral-policy ).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!