3.11.16

Εσπερίδα για την δαχείριση ΑΕΚΚ στην ΚρήτηΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ για τα ΑΕΚΚ

Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β`/24.8.2010) Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

N. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α 25.11.2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. (άρθρο 40 για τα ΑΕΚΚ).

Ν.4001/2011 (ΦΕΚ 179)Α)22.8 (άρθρο 181 για ΑΕΚΚ)

Ν.4280/2014 (ΦΕΚ Α’ 159) (άρθρο 52 παρ. 4  για ΑΕΚΚ)

[by Tzeferis Petros]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!