26.12.16

Το μεταλλευτικό παράδειγμα της Ιρλανδίας.

Lisheen Mine is a lead and zinc mine located in County Tipperary, Ireland
Στην πρόσφατη εκδήλωση που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες από τις 28 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου του 2016,  στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τις Πρώτες Ύλες» (European Raw Materials Week), οργανώθηκε  ημερίδα με θέμα «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας – Επανασύνδεση των Πρώτων Υλών με την Κοινωνία».

Μεταξύ των παρουσιάσεων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αντίστοιχη της Ιρλανδικής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (Irish Environmental Protection Agency), με θέμα «Η εμπειρία της Κοινωνικής Άδειας στη Ιρλανδία».

Ο ορυκτός πλούτος της Ιρλανδίας είναι αρκετά σημαντικός. Η Ιρλανδία είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες στην εξόρυξη ψευδαργύρου και πρώτη στην Ευρώπη (με το 5ο μεταλλείο ψευδαργύρου σε μέγεθος παγκοσμίως,βλ. φωτο) καθώς και μολύβδου. Επίσης στην Ιρλανδία γίνεται εξόρυξη και άλλων ορυκτών όπως γύψος, άργιλος, δολομίτης, πυρίτιο, μάρμαρα, σχιστολιθικές πλάκες, βαρύτης, κλπ. Επιπλέον των προαναφερθέντων, υπάρχουν και ανθρακωρυχεία καθώς και πάνω από 400 λατομεία αδρανών. Σύμφωνα με την τελευταία κατάταξη του FrazerInstitute (Ιούνιος 2016) για την πολιτική των χωρών ως προς την ελκυστικότητα των επενδύσεων, η Ιρλανδία κατατάσσεται πρώτη από τις ευρωπαϊκές χώρες (και τέταρτη στον κόσμο), για το 2015. (Η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στην Ευρώπη).

Ινστιτούτο Fraser: 4η από το τέλος η Ελλάδα ως εξορυκτικός επενδυτικός προορισμός [2015]

Με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής κοινωνικής αποδοχής έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτείας, της βιομηχανίας και των τοπικών κοινωνιών. Τα βασικότερα στοιχεία για την επίτευξη του κλίματος αυτού είναι:Διαφάνεια και πλήρης πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες από κάθε ενδιαφερόμενο.- Θεσμική αξιοπιστία.- Απρόσκοπτη επικοινωνία.- Μερίδιο στα κέρδη.- Εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και βέλτιστων τεχνικών.

Ψηφιακές βάσεις γεωλογικών και κοιτασματολογικών δεδομένων. Η Ιρλανδική βάση.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται: Πλήρης δημοσιότητα σε όλα τα στάδια αδειοδότησης. Δημόσια διαβούλευση. Προσωρινή άδεια διαθέσιμη στο κοινό για τυχόν αντιρρήσεις και επιπλέον όρους.- Ολοκληρωμένη αδειοδότηση με αιτιολόγηση των τυχόν αντιρρήσεων και εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος και ελαχιστοποίησης των οχλήσεων.- Γραφείο Δημόσιας Πληροφόρησης. Τακτικό Δελτίο Πληροφοριών σχετικά με την πορεία των έργων. Υπεύθυνος Επικοινωνίας – 24ωρη γραμμή παραπόνων.- Τοπική Επιτροπή Παρακολούθησης.- Διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία ελέγχων και επιθεωρήσεων.- Υψηλό επίπεδο προστασίας υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.- Ετήσιο σύστημα περιβαλλοντικής αναφοράς.- Προγραμματισμός, εξ αρχής, των δραστηριοτήτων μετά την ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης (αποκατάσταση, καλλιέργειες, κλπ.).- Οικονομικά Οφέλη των τοπικών κοινωνιών από την εξορυκτική δραστηριότητα. Προσλήψεις από τις τοπικές κοινότητες. Δυνατότητα συνδυασμού παράλληλων δραστηριοτήτων με την εξόρυξη (βόσκηση σε γειτονικές εκτάσεις). Εξασφάλιση των υπόγειων υδάτων. Κατασκευή νέου οδικού δικτύου.

Συμπερασματικά, παρά το γεγονός ότι, στην Ιρλανδία, οι δεσμοί των ανθρώπων με τη γη είναι πολύ ισχυροί, με την λήψη των κατάλληλων μέτρων έχει επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η κοινωνική αποδοχή των εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Τα συμπεράσματα από την μέχρι τώρα πορεία είναι τα εξής:Η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων είναι καθοριστική.- Η διαφάνεια σε όλα τα στάδια είναι υποχρεωτική.- Η τοπική τεκμηριωμένη γνώμη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.-Δεν θα εξασφαλιστεί 100 % εμπιστοσύνη. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα αντιδρούν.- Η ευθύνη και των εταιρειών είναι πολύ μεγάλη. Η πρώτη εντύπωση δημιουργείται με τα ερευνητικά έργα που προηγούνται της εξόρυξης.

[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!