11.2.17

Η Μήλος και ο Γεωτουρισμός

Στo πλαίσιo του ΕΣΠΑ 2007‐2013 το Ι.Γ.Μ.Ε. έχει εκπονήσει, σε ορισμένες περιοχές, μελέτες με σκοπό την καταγραφή των γεωλογικών στοιχείων τα οποία αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές στην ιστορία της Γης, όπως ηφαιστειακά πετρώματα, μεταλλοφόρες περιοχές, παλαιές και νέες μεταλλευτικές δραστηριότητες, γεωθερμία, ρήγματα, απολιθωματοφόροι ορίζοντες, σπήλαια, γεωμορφές κ.α. τα οποία συνθέτουν την γεωλογική ιστορία κάθε περιοχής και η διατήρηση τους είναι έννοια πολιτιστική.

Έτσι, για παράδειγμα, στη νήσο Μήλο απογράφησαν 250 και πλέον γεωσημεία και γεώτοποι, σημαντικοί μάρτυρες διεργασιών που έλαβαν χώρα σε προηγούμενους χρόνους και που συνεχίζουν να εξελίσσονται στην επιφάνεια της Γης.γεωδιαδρομών της νήσου. Aπό την εργασία αυτή του ΙΓΜΕ προέρχονται και οι φωτογραφίες που αναρτώνται.«Miloterranean Geo Experience»: Μια καινοτομική εμπειρία


Γεωτουρισμός[επιμέλεια Π. Τζεφέρης]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!