29.6.08

Κώδικας Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ)

Τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) έχουν ήδη (από το 2006) υιοθετήσει Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης, που δεν αποτελεί ευχολόγιο, αλλά συνοδεύεται από μετρήσιμους δείκτες που απεικονίζουν την πρόοδο της εφαρμογής του.

Ο Κώδικας Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΜΕ διέπει πλέον τη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων του είναι μέλη του, στοχεύοντας στην σύγχρονη βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβλαλοντικών επιδόσεων τους, βελτίωση που θα απεικονίζεται μέσω συγκεκριμένων δεικτών που έχουν αποφασισθεί.

Οι δείκτες αναφέρονται σε τρεις ενότητες:

-εργαζόμενοι, υγιεινή, ασφάλεια, εκπαιδευση
-επικοινωνία, συνεργασία με τοπικές κοινωνίες και κοινωνικούς φορείς-οργανώσεις
-προστασία περιβάλλοντος, αποκαταστάσεις, ενέργεια, απόβλητα.

Οπως προκύπτει από τον πίνακα με τους δείκτες τα τελευταία δυο χρόνια που εφαρμόζεται ο κώδικας (2006 και 2007):

-το 2007 συνέβησαν σοβαρότερα αυτυχήματα έναντι του 2006. Εντούτοις μειώθηκαν κατά το ήμισυ τα θανατηφόρα ατυχήματα, όπως απέχουμε ακόμη απο τον μηδενισμό τους..
-Οι συνολικές δαπάνες έρευνας για ανεύρεση νέων κοιτασμάτων αυξήθηκαν σημαντικά το 2007 έναντι του 2006
-Σημαντική αύξηση εντοπίζεται και στους διατιθέμενους πόρους προς τις τοπικές κοινωνίες
-εντονότατη αύξηση παρατηρείται στις δαπάνες αποκατάστασης ορυχείων και προστασίας περιβάλλοντος (33% έναντι του 2006)
-αύξηση εμφανίζεται στην απασχόλιση προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
-στις άλλες επιδόσεις οι δείκτες εμφανίζονται περίπου σταθεροί με μικρές αυξομειώσεις.

[πηγή: ΣΜΕ ετήσιος απολογισμός 2007]
Ιστοσελίδα του ΣΜΕ

Συγχαρητήρια στο προεδρείο και στα μέλη του ΣΜΕ,αλλά και στον ακούραστο Γενικό Διευθυντή του Χρήστο Καβαλόπουλο, ο οποίος με τις πολύπλευρες και γενναίες παρεμβάσεις του έχει βοηθήσει σημαντικά.

Θα χαρώ σύντομα να μνημονεύσω και αλλους Κώδικες Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης κλαδικών Φορέων Επιχειρήσεων, που δεν αποτελούν ευχολόγια και διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ΜΜΕ αλλά ειναι συγκεριμένοι και μετρήσιμοι ακόμη και χωρίς θεαματικά αποτελέσματα.


Αποψή μας ειναι οτι πλέον δεν αρκεί μια απλή παράθεση στοιχείων για την εξωθεν καλή μαρτυρία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), αλλά απαιτούνται τεκμηριωμένες παρουσιάσεις που να αποδεικνύουν έμπρακτα την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Δεν αρκεί δηλ. οι εταιρείες να εκδίδουν πολυσέλιδους και πολυτελείς Κοινωνικούς Απολογισμούς, αλλά θα πρέπει να τεκμηριώνουν με δείκτες αξιολόγησης την επιχειρηματική τους επίδραση στην κοινωνία και το περιβάλλον.


Η χρήση ενός διεθνώς αποδεκτού τρόπου αξιολόγησης της επιχειρηματικής επίδρασης είναι αναγκαία. Ετσι οι δείκτες G3 του Global Reporting Initiative (GRI) αποτελούν τη διεθνή αυτή πλατφόρμα που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να έχουν ένα κοινό μέτρο μέτρησης και αξιολόγησης. Πολύ σημαντική επίσης κρίνεται και η επαλήθευση των στοιχείων που δίνουν οι εταιρείες από αλλους ανεξάρτητους φορείς. Εδω φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες τρίτου μέρους γίνεται συνεχώς και πιο σημαντικός, καθώς θα καλούνται να επαληθεύσουν τα λεγόμενα των επιχειρήσεων.
Πως αντιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο μεταλλευτικός τομέας είναι απο τους τομείς που περισσότερο έχει στηλιτευθεί ως εχθρικός και ασύδοτος ως προς το περιβάλλον και τις γενικότερες περιβαλλοντικές αρχές. Μήπως, χρειάζεται να το ξανασκεφτούμε;

Ομιλια Καλιαμπάκου Δημήτρη σε ημερίδα του ΣΜΕ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!