9.2.10

Η ασφάλεια και η υγεία της εργασίας είναι πρωτεύουσα επιλογή!

Υγεία & Ασφάλεια στα Λατομεία

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. N 1568/85 (ΦΕΚ:177/A/85) Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
2. ΠΔ 294/88 (ΦΕΚ:138/Α/88) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας κλπ.
3. ΠΔ 17/96 (ΦΕΚ:11/A/96) Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κλπ
4. ΠΔ 159/99 (ΦΕΚ:157/Α/99) Τροποποίηση του π.δ. 17/96

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
1. ΠΔ 395/94 (ΦΕΚ:221/A/94) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας κλπ
2. ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ:94/Α/99) Tροποποίηση του π.δ. 395/94
3. ΠΔ 304/2000 (ΦΕΚ:241/Α/2000) Τροποποίηση του π.δ. 395/94
4. ΠΔ 155/04 (ΦΕΚ 121/Α/2004) Τροποποίηση του π.δ. 395/1994
5. ΠΔ 396/94 (ΦΕΚ:221/A/94) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία κλπ
6. ΠΔ 212/76 (Φ.Ε.Κ.78/Α/6-4-76) "Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις μεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν γένει"

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. ΠΔ 398/94 (ΦΕΚ:221/A/94) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης κλπ
2. ΠΔ 397/94 (ΦΕΚ:221/A/94) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο κλπ.
3. ΠΔ 95/78 (Φ.Ε.Κ.:20/Α/17-2-1978)"Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων"
4. ΠΔ 216/78 (Φ.Ε.Κ.:47/Α/31-3-78) "Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις την μεταφοράν ρευστών-πυρακτωμένων υλών, δια περονοφόρων οχημάτων".

Δ. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1. ΠΔ 176/97 (ΦΕΚ:150/A/970) και ΠΔ 41/2003 (ΦΕΚ:44/A/21-02-2003) Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών κλπ
2. Ν 1837/89 (ΦΕΚ:85/Α/89) Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις.
3. ΠΔ 62/98 (Φ
ΕΚ:67/Α/98) Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία κλπ

Ε. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
1. Ν 1568/85 Κεφ. Ε
2. ΠΔ 77/93 (άρθρο 2) (Φ.Ε.Κ. 34/Α/18-3-1993) "Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες κλπ.
3. ΠΔ 307/86 (ΦΕΚ:135/Α/86) Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κλπ
3. ΠΔ 90/99 (ΦΕΚ:94/Α/99) Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κλπ
4. ΠΔ 338/01 , ΠΔ 339/01, ΠΔ 162/2007
5. ΠΔ 212/06 (ΦΕΚ 212/Α/09.10.2006) “Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία κλπ. (Τα νομοθετήματα ΠΔ 70α/88, ΠΔ 175/97 και ΠΔ 159/99 (άρθρο 3) για τον αμίαντο καταργήθηκαν με το ανωτέρω ΠΔ 212/06 )
6. ΠΔ 85/91 (ΦΕΚ:38/Α/91) και ΠΔ 149/06 (ΦΕΚ 159/Α/28-07-2006) Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία κλπ.
7. ΠΔ 176/(ΦΕΚ 227/Α/14-09-2005) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί) κλπ.

3 σχόλια:

Sophia είπε...

Μπορώ να τα τρίψω όλα αυτά στην μούρη σχεδόν όλων εδώ γύρω (ή και παραπέρα?) γιατί μάλλον τα θεωρούνε ευτράπελα και γραφικά οι περισσότεροι.
Πλάκα πλάκα, εγώ που δεν κάνω και βαριές δουλειές, κάτι ελαφρά οικοδομικά, και ΠΑΛΙ, έχω σχεδόν όλον τον εικονιζόμενο εξοπλισμό.... Κατανοείτε τα γέλια των εργατών όταν με βλέπουνε, αλλά εγώ απλά τους λέω, ότι δεν είμαι εγώ αυτή που τρέχει στο νοσοκομείο με πετραδάκια στα μάτια και αναπνευστικά...

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ είπε...

Σωστή σε βρίσκω!
Γελάει καλά μονο αυτος που δεν παθαίνει ατύχημα κι αυτός ειναι εκείνος που παίρνει μέτρα, και μόνον αυτός!
Οι υπόλοιποι γελάνε και προσεύχονται στη θεά τύχη!
Δεν είναι ομως καθε μέρα της θεάς τύχης!

Ευτυχία Μεντζελοπούλου είπε...

Η ασφάλεια και η υγεία σαφώς πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα στην εργασία.Μολονότι όλα τα επαγγέλματα έχουν το δικό τους βαθμό επικινδυνότηατς για την υγεία, καποια κυρίως σε εργοτάξια,λατομεία,ναυπηγεία κ.ο.κ. αναδυκνείουν τα πιό πολλα και τα πιο σοβαρά ,συχνά θανατηφόρα,εργατικά ατυχήματα.
Είναι πιθανό για κάποια απο αυτά να ευθύνεται η ,για οικονομικούς λόγους ,καταστρατήγηση των υποδείξεων του νόμου για τις συνθήκες εργασίας.Δεν ξέρω καν αν ο νόμος είναι επαρκής για όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις.
Το μόνο σίγουρο είναι οτι πρωτα απ'όλα ο κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για τη ζωή του και για την υγεία του κι οτι υπάρχουν πολλά ατυχήματα εργατικά που οφείλονται στην αμέλεια του εργαζόμενου να προστατεύσει τον εαυτό του ή στην τάση του να υπερεκτιμά τις δυνατότητές του ή τις συνθήκες.Η ζωή θα γίνει καλύτερη όταν μάθουμε να ιεραρχούμε σωστά τις προταιρεότητές μας και δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό απο την υγεία.

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!