10.2.10

Εχει σήμα, σήμα καμπάνα...

Με αφορμή δελτίο τύπου αναφορικά με την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Κάντζα Παλλήνης Εδω , ας πούμε δύο λόγια για τις κεραίες, την αρχή της προφύλαξης αλλά και την βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία..

Όπως είναι γνωστό, οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας (και τα κινητά τηλέφωνα) εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μη ιονίζουσες, δηλ. σε αντίθεση με τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες που είναι ιονίζουσες και αποδεδειγμένα δημιουργούν προβλήματα στην υγεία και το περιβάλλον.Οπως είναι αναμενόμενο, δεν υπάρχουν κανονιστικές ρυθμίσεις, ούτε στην ελλάδα ούτε διεθνώς, που να προσδιορίζουν τελεσίδικα και με σαφήνεια τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια έκθεσης στις ακτινοβολίες αυτές. Επιπλέον, η Κ.Υ.Α 53571/3839, προβλέπει μεν όρια «για την ασφαλή έκθεση» του πληθυσμού, πλην όμως αναφέρονται μόνο στις θερμικές και όχι στις μη θερμικές επιπτώσεις (κίνδυνοι δημιουργίας όγκων του εγκεφάλου, λευχαιμία, επιθηλιακό νεύρωμα κ.λ.π).
Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) επισημαίνουν ότι «δεν είμαστε ακόμη βέβαιοι για τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες». Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας για το θέμα προκύπτει ότι στο ζήτημα των συγκεκριμένων πεδίων και των επιπτώσεων του στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον υπάρχει διχογνωμία στην επιστημονική κοινότητα.
Ειδικότερα, η επιστημονική αβεβαιότητα αναφορικά με τους κινδύνους από την έκθεση στην Η/Μ ακτινοβολία είναι διπλής φύσεως, αφ’ ενός υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το εύρος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κινδύνων (π.χ. ενδέχεται ο κίνδυνος βλάβης να είναι μεν μεγάλος, αφορά όμως σε περιορισμένο αριθμό ανθρώπων), αφ’ ετέρου υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το πόση έκθεση και ιδιαίτερα ποια απόσταση από την πηγή ακτινοβολίας είναι επιβλαβής. Έτσι λοιπόν, η μοναδική επιλογή που έχουμε είναι να απολαμβάνουμε τα πλεονεκτήματα από την χρήση του, προσπαθώντας ταυτόχρονα να μειώσουμε όσο γίνεται δραστικότερα τους κινδύνους, μιας και ο πλανήτης μας βομβαρδίζεται καθημερινά από Η/Μ πεδία.

Μήπως σας θυμίζει κάτι αυτό; Nαι την περίφημη αρχή της προφύλαξης...Αρχή της προφύλαξης.. ή μήπως αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg και φυσικά τις προσπάθειες του ΣτΕ να αντιμετωπίσει την επιστημονική αβεβαιότητα! Άλλοτε μεν εκλαμβάνοντας την απουσία πλήρους απόδειξης της βλάβης της υγείας ως απουσία της βλάβης (π.χ. Σ.τ.Ε Ε.Α 60/92) άλλοτε δε, προβαίνει σε κατάφαση της βλάβης στηριζόμενο σε αμφίβολα επιστημονικά δεδομένα εκλαμβάνοντας το αβέβαιο ως βέβαιο (π.χ. Σ.τ.Ε 2805/1997, Σ.τ.Ε 2546/1999 Γ. τμήμα).

Οι μελέτες και οι επιστημονικές έρευνες πανεπιστημιακών καθηγητών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι αναμφίβολα επιβλαβής για τον ανθρώπινο οργανισμό και ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο μακριά από κατοικημένες περιοχές, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ευπαθών ατόμων, όπως γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, μικρά παιδιά και πάντως σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από κατοικημένες περιοχές.
Σε ανάλογα συμπεράσματα καταλήγει και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία ενέκρινε έκθεση (το 2009) με τίτλο «σχετικά με τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, (2008/2211(INI))». Στο ψήφισμα αυτό καθίσταται σαφές ότι τα όρια που έχει θέσει η ΕΕ το 1999 (55 volt/μέτρο) δεν είναι πια αξιόπιστα και πρέπει να επανεξεταστούν. Απόδειξη της δυνατότητας μείωσης των ορίων είναι ότι ήδη 9 κράτη μέλη τα έχουν μειώσει προληπτικά σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο.


Το Λουξεμβούργο, όρισε ήδη ως μέγιστο όριο εκπομπής τα 3 volt/μέτρο
για πηγές που βρίσκονται πλησίον περιοχών στις οποίες ενδέχεται να κατοικούν άνθρωποι. Στην πράξη, ο πληθυσμός του Λουξεμβούργου προστατεύεται 14 φορές περισσότερο έναντι των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από ό,τι άλλοι πολίτες της ΕΕ. Και αφού στο Λουξεμβούργο το λογικά εφικτό είναι το 3 volt/μέτρο, πολλοί αναρωτιώνται, γιατί όχι και παντού; Η πλήρης έκθεση/ψήφισμα της ΕΕ εδώ
Πάντως, στον τόπο μας, αρμόδια υπηρεσία τη λήψη μέτρων προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκαταστημένων στην ξηρά είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), η οποία και διενεργεί τους σχετικούς ελέγχους που αφορούν τα τιθέμενα από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Η αλήθεια είναι ότι μέσα από το σύνολο ειδικών διατάξεων που συνεχώς καταργούνται ή τροποποιούνται υπο την πίεση των συμφερόντων πολυεθνικών, αλλά δυστυχώς όχι προς την κατεύθυνση της πραγματικής προστασίας της υγείας του πληθυσμού, ο νομοθέτης δείχνει μέχρι σήμερα να μην έχει αντιληφθεί το σύνολο των παραμέτρων του προβλήματος της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας.
Θα επαναλάβω την πρόβλεψη του κου Μανώλη Βυτυράκη, φυσικού περιβαλλοντολόγου, προέδρου του Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ., σε άρθρο του οποίου στηρίχθηκε η παραπάνω παρουσίαση, οτι σύντομα θα επιβληθεί στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, όπως αντίστοιχα έχει συμβεί και με τις καπνοβιομηχανίες, να συνοδεύουν τα κινητά τηλέφωνα, τουλάχιστον με την προειδοποίηση «η Η/Μ ακτινοβολία βλάπτει σοβαρά την υγεία».

Και τι έγινε; Η υγεία μας θα συνεχίσει να βλάπτεται συναινετικά..
[Πέτρος τζεφέρης][by tzeferis peter]

1 σχόλια:

Sophia είπε...

Χμ... πρέπει να πέσουνε καμπάνες...

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!