6.2.11

Νέα Ανακοίνωση της ΕΕ σχετικά με την «Αντιμετώπιση των προκλήσεων των αγορών των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών"

Η Commission εξέδωσε προ ημερών έγγραφο επικοινωνίας προς Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την «Aντιμετώπιση των προκλήσεων των αγορών των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών» (Tackling the challenges in commodity markets and on raw materials).
Στο έγγραφο αυτό γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην κρισιμότητα των πρώτων υλών για την ανάπτυξη της Ευρώπης, όπως και για τα commodities όπου η παρατηρούμενη μεγάλη άνοδος των τιμών τους απειλεί σημαντικά την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει επίσης έκκληση για την ταχεία εφαρμογή της Πρωτοβουλίας σχετικά με τις Πρώτες Υλες η οποία εγκρίθηκε το 2008. Χαρακτηριστικά  στο αντίστοιχο δελτίο τύπου που εξεδόθη στις 2-2-2011 αναφέρονται οι προσπάθειες της Commission για ανάδειξη της Raw Materials Initiative  τονίζοντας ότι επιτεύχθηκε ο προσδιορισμός των κρίσιμων υλικών για την ΕΕ, προσδιορίστηκαν δράσεις πολιτικής σε θέματα εμπορίας πρώτων υλών και ανάπτυξης, συναποφασίστηκε σε συνεργασία με τα κράτη μέλη καθοδηγητική οδηγία «που ξεκαθαρίζει πως η εξορυκτική δραστηριότητα είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του Natura 2000», τίθενται νέες ευκαιρίες για έρευνα και νεωτερισμούς και τέλος τίθενται κριτήρια για την διαχείριση των αποβλήτων.

Στην νέα ανακοίνωση προτείνεται μία ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγισης των commodities και των πρώτων υλών από την EΕ με κύρια στοιχεία εκτός των άλλων, όσον αφορά τις πρώτες ύλες και την παραγωγή τους εντός E.Ε:
  • Στενή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και stakeholders για να βελτιωθεί το κανονιστικό πλαίσιο για βιώσιμη εκμετάλλευση πρώτων υλών εντός EΕ.
  • Ενθάρρυνση μέτρων για οικοαποδοτικότητα των πρώτων υλών
  • Προώθηση μέτρων για έρευνα και νεωτερισμούς σ΄ όλη την αλυσίδα των πρώτων υλών από την εξόρυξη μέχρι την ανακύκλωση και την υποκατάσταση
Πιστεύουμε ότι η υπόθεση των πρώτων υλών και η όλη διαδρομή που διανύθηκε  αυτά τα τελευταία χρόνια,  παίρνει πλέον διαστάσεις ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής, στοχευμένης στρατηγικής και μορφή απαιτήσεων οδηγίας.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!