9.4.11

Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος: καιρός να πάμε στο επόμενο βήμα...


Πρόγραμμα Ομιλιών Συνεδρίου


Είναι γνωστό πλέον (σε όλους τους εμπλεκόμενους ακόμη και στους ...πολιτικούς) ότι η διαχρονική αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) έχει συμβάλλει καθοριστικά στην κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη του ανθρώπου. Οτι η εξορυκτική βιομηχανία εκπληρώνει μια επιτακτική κοινωνική ανάγκη και δεν παράγει για τον «εαυτό της». Παράγει φυσικά στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης αγοράς αλλά ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της κοινωνίας μας για οικιστική ανάπτυξη, αυτοκίνηση, δρόμους, λιμάνια, κάθε είδους προϊόντα καθημερινής χρήσης αλλά και για την ψηφιακή οικονομία.

Εξάλου, είναι πλέον εξίσου γνωστό ότι η εξορυκτική δραστηριότητα πρέπει να συντελείται με όρους "βιωσιμότητας" όχι γενικά και αόριστα, αλλά με συγκεκριμένους κανόνες ως προς την βιωσιμότητα των πόρων, την περιβαλλοντική προστασία αλλά και την περιβαλλοντική ευθύνη.


Καιρός είναι λοιπόν να πάμε στο επόμενο βήμα.

1) Να καθορίσουμε την Μεταλλευτική Πολιτική της Χώρας

2) Να καθορίσουμε τους άξονες/εργαλεία προώθησης της πολιτικής αυτής αλλά και να  εντάξουμε Στοχευμένες Δράσεις για την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου  και την  την εξασφάλιση του βιώσιμου εφοδιασμού των πρώτων υλών στη Χώρα μας εντός της ΕΕ.

3) Να απλοποιήσουμε το αδειοδοτικό σύστημα των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και ει δυνατόν να το κάνουμε "One stop shop"

Oχι γενικόλογα με ευχολόγια. Αλλά ειδικά και συγκεκριμένα. Και εδώ και τώρα!

[Πέτρος Τζεφέρης]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!