23.9.12

Σφράγιση των αντλιών υγρών καυσίμων: δεν φτάνει μόνο η λιτρομέτρηση....

 [by Tzeferis petros] [του Πέτρου Τζεφέρη]

Είναι γνωστό ότι το ανεκτό όριο σφάλματος των μετρητών υγρών καυσίμων έχει καθοριστεί από αγορανομική διάταξη σε ποσοστό συν/πλην 0,5% (μισό τοις εκατό) επί της ποσότητας υγρών καυσίμων που παραδίδεται κάθε φορά μέσω μετρητή. 

Αγορανομική Διάταξη 7/09

Εντούτοις πώς αυτό διασφαλίζεται;

Σύμφωνα με το άρθρο 287 της παραπάνω διάταξης (Σφράγιση των ογκομετρητών υγρών καυσίμων) κάθε εταιρεία πετρελαιοειδών πού μεταφέρει ή διαθέτει υγρά καύσιμα, υποχρεούται να διασφαλίζει υπεύθυνα το απαραβίαστο του ρυθμιστή της ακρίβειας των υγρών καυσίμων. Ειδικά τα ανεξάρτητα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας πρατηριούχων ή μισθωμένα από αυτόν για λογαριασμό του, τα οποία δεν συνάπτουν συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένη εταιρεία πετρελαιοειδών, η σφράγιση του ρυθμιστή ακρίβειας των αντλιών τους γίνεται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία ελέγχου επισκευής και σφράγισης αντλιών.
Παράλληλα τα συνεργεία σφράγισης θα πρέπει κάθε φορά πού προβαίνουν σε σφράγιση των ρυθμιστών ακρίβειας των αντλιών, να παραδίδουν στον πρατηριούχο δελτίο ελέγχου και σφράγισης, στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία, ο αριθμός σφραγίδας και η αντλία στην οποία τοποθετήθηκε αυτή καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας του ενεργήσαντος τον έλεγχο.

Το όλο "παιχνίδι" των παραβιάσεων που αφορούν ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμων   βρίσκεται φυσικά στον έλεγχο των  τεχνικών στοιχείων των αντλιών και ειδικότερα στα ηλεκτρονικά μέρη που απαιτούνται για την ψηφιοποίηση των μηχανικών δεδομένων και στα οποία είναι δυνατόν να παρεμβάλλονται μικροτσίπ είτε "προγράμματα λογισμικού" που ξεκλειδώνουν το σύστημα δημιουργώντας by-pass.  Ετσι είναι δυνατόν κάποιος να παρεμβαίνει κατά βούληση στο σύστημα ρυθμίζοντάς το σε άλλη θέση και μάλιστα ενώ αυτό είναι φαινομενικά κλειδωμένο σε ολα τα μηχανικά του μέρη (αντλία, παλμοδότης κλπ). Η ανίχνευση της ελλειμματικής παράδοσης είναι σχεδόν αδύνατη για τον καταναλωτή και ιδιαίτερα δύσκολη για τις αρχές. Παράγοντες του ΣΕΕΠΕ εκτιμούν μάλιστα ότι το 30% του διακινούμενου όγκου καυσίμων διοχετεύεται από «πειραγμένες» αντλίες.

Τα παραπάνω ήρθαν να προστεθούν στις συμβατικές πλέον μεθόδους είτε Α) πρόσμειξης της βενζίνης με αιθανόλη, η οποία δεν επιβαρύνεται με ΕΦΚ είτε Β) πρόκληση τεχνητής αύξησης  στη θερμοκρασία των καυσίμων έτσι ώστε να αυξάνεται ο όγκος τους, ενώ προσφάτως κυκλοφορεί στην αγορά "ταμπλέτα" η οποία επίσης προκαλεί αύξηση του όγκου.

Τέλος, να επαναλάβουμε σχετικά με τις λιτρομετρήσεις, ότι θα πρέπει ο κάθε πρατηριούχος να κάνει ελέγχους   (με τη χρήση λιτρομέτρων) και κάθε φορά πού  διαπιστώνει ότι η ακρίβεια  μέτρησης κάποιας αντλίας του πρατηρίου του βρίσκεται έξω από τα ανεκτά όρια σφάλματος του συν/πλην 0, 5 ο/ο υποχρεούται να την θέσει αμέσως εκτός  λειτουργίας, αναρτώντας πάνω σε αυτήν πινακίδα με την ένδειξη « ΔΕΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ » μέχρις ότου την επισκευάσει και ρυθμίσει την ακρίβειά της

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!