28.9.13

Διαβούλευση του Σχεδιου Νόμου για τα "Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης"

Με το σχέδιο νόμου που ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση (παρατάθηκε μέχρι την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013) γίνεται -σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ- "κωδικοποίηση διάσπαρτων διατάξεων και ρυθμίσεων, προσαρμόζεται η δασική νομοθεσία στη νομολογία του ΣτΕ, παρέχονται δυνατότητες δραστηριοποίησης σε δάση και δασικές εκτάσεις κυρίως στη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, αυξάνεται η προστασία των δασικών εκτάσεων και αυξάνονται οι ποινές στους παραβάτες της δασικής νομοθεσίας".

Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου “Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης”

Ας επιτραπεί ένα γενικό σχόλιο που αφορά την εξορυκτική δραστηριότητα.   

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και συγκεκριμένα το άρθρο 12  η έγκριση επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση ενσωματώθηκε στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Μάλιστα με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 15277/12 (ΦΕΚ 1077/Β/12) εξειδικεύονται οι διαδικασίες για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ και στις ΠΠΔ.

Εντούτοις, σε όλη την έκταση του υπό κρίση νομοσχεδίου, επανέρχεται ως διακριτή διοικητική πράξη η έγκριση επέμβασης και παρακάμπτονται τα ανωτέρω. Μάλιστα στις παραγράφους 1 και 2 του τροποποιημένου πλέον άρθρου 52 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289 Α'), το οποίο ενσωματώνεται στο Άρθρο 5 – Επιτρεπτές επεμβάσεις, και προσδιορίζει τις προϋποθέσεις για την εξορυκτική δραστηριότητα έρευνας και εκμετάλλευσης εντός δασικών εκτάσεων, αναφέρεται ότι η Εγκριση Επέμβασης θα καθορίζει και τις υποχρεώσεις για τη προστασία του περιβάλλοντος, την αποκατάσταση του τοπίου της φυσικής βλάστησης κλπ., θέματα δηλαδή που αποτελούν αντικείμενο της ΑΕΠΟ με βάση την Περιβαλλοντική Μελέτη και τις σχετικές διατάξεις.

Η παραπάνω προσέγγιση δημιουργεί πολλά προβλήματα στη διαχείριση του θέματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες που ήδη έχουν προσαρμοστεί στη διαδικασία του Ν. 4014/11. Ειδικά για την εξορυκτική δραστηριότητα υπενθυμίζεται ότι - με την ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/2012) -όλα τα έργα εκμετάλλευσης μεταλλείων, λατομείων κλπ. (πλην ορισμένων ερευνητικών έργων) έχουν καταταγεί (ομάδα 5η: Εξορυκτικές δραστηριότητες) ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση στις υποκατηγορίες Α1 (Οι ΑΕΠΟ εκδίδονται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ) και Α2 (οι ΑΕΠΟ είναι αποφάσεις των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων).

 Στην υποκατηγορία Α1 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ στην υποκατηγορία Α2 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 υποβάλλεται, ως τμήμα της ΜΠΕ, ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου 4014/11.

Με το νέο σχέδιο νόμου, η παραπάνω διαδικασία τίθεται σε αμφισβήτηση, εφόσον τώρα προβλέπεται (τροποποιημένο άρθρο 52 του Ν. 998/79) να δίνεται έγκριση επέμβασης (από τον αρμόδιο δασάρχη) μόνο μετά την κατάρτιση των οικείων σχεδίων διαχείρισης και εφόσον προβλέπεται από αυτά η τέτοιου είδους επέμβαση κι επιπλέον σε περιπτώσεις με ειδική οικολογική αξία προτείνονται να τεθούν πρόσθετοι όροι και περιορισμοί με την έγκριση επέμβασης.

Οπως είναι γνωστό σε εκείνους που γνωρίζουν την διοίκηση, τις περισσότερες περιπτώσεις λείπουν σχέδια διαχείρισης ή όπου υπάρχουν δεν προβλέπεται σε αυτά η δυνατότητα ή το ενδεχόμενο έρευνας που σχετίζεται με τον ορυκτό πλούτο. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται μη ερευνητέο και συνεπώς αναξιοποίητο το σημαντικότερο μέρος του ορυκτού πλούτου της χώρας αφού δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί έρευνα και στη συνέχεια (παράγραφος 2 Άρθρο 52) τυχόν εκμετάλλευση.

Επιπλέον, όλα τα ανωτέρω προβλέπονται στην ήδη υπάρχουσα ξεχωριστή διαδικασία της ΜΠΕ και ΑΕΠΟ. Για παράδειγμα, οι ειδικές οικολογικές αξιολογήσεις, προβλέπονται στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 11 του Ν. 4014/11.

Θα ακολουθήσουν επιμέρους σχόλια που αφορούν τα επιμέρους άρθρα και κυρίως αυτά που αφορύν την έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων/μεταλλείων (αντικατάσταση Αρ. 52 του Ν. 998/1979).

[του Πέτρου Τζεφέρη]

Σχέδιο νόμου
Αιτιολογική έκθεση

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!