26.9.13

Η πρόοδος της έρευνας και αξιολόγησης του δυναμικού της Ελλάδας σε αποθέματα υδρογονανθράκων

[απόσπασμα από την ομιλια του Κ. Μαθιουδάκη στο συνέδριο 2nd Annual Balkans Oil & Gas 2013 Summit” - 24 &25 Σεπτεμβρίου 2013]

Στο θέμα  έρευνας και αξιολόγησης του δυναμικού της Ελλάδας σε αποθέματα υδρογονανθράκων, αυτή τη στιγμή έχει, σχεδόν, ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της διαδικασίας opendoor για παραχωρήσεις αδειών έρευνας και για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις περιοχές : Δυτικό Πατραϊκό , Ιωάννινα και Κατάκολο. Σχετικά με τις δυο πρώτες περιοχές, οι συμβάσεις βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης. Για την περιοχή Κατακόλου, η επιτροπή εξετάζει την κοινή προσφορά των διαγωνιζόμενων εταιρειών και αναμένουμε πολύ σύντομα την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι, η πρώτη διερευνητική γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί στα μέσα του 2014 ή στις αρχές του 2015 το αργότερο.

Ένας άλλος τομέας που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των δυνητικών επενδυτών του τομέα είναι οι υπεράκτιες ζώνες του Θερμαϊκού και του Στρυμωνικού κόλπου. Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, το Υπουργείο έλαβε αίτημα από ενδιαφερόμενους επενδυτές να προχωρήσουν σε έρευνας υδρογονανθράκων στις ανωτέρω περιοχές, το οποίο αξιολογείται.
Παράλληλα με τη διαδικασία παραχώρησης αδειών για έρευνα και εκμετάλλευση, η Ελλάδα έχει δρομολογήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα σεισμικών ερευνών που καλύπτουν έκταση περίπου 220.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο θαλάσσιο χώρο δυτικά και νότια της χώρας .

Με το έργο αυτό, που ανατέθηκε στην PGS το 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου περί απόκτησης «σεισμικών δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης», καλύφθηκαν 12.500 γραμμικά χιλιόμετρα δισδιάστατης σεισμικής απεικόνισης, παράλληλα με βαρυτικές και μαγνητικές καταγραφές, ενώ προβλέπεται η επανεπεξεργασία περισσότερων από 6.000 χιλιόμετρων παλαιότερων σεισμικών καταγραφών .


Περί τα τέλη του 2013, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία και η ερμηνεία των δεδομένων, θα προκύψει μια ξεκάθαρη εικόνα, η οποία θα μας επιτρέψει να οριοθετήσουμε τις περιοχές που θα προκηρυχθούν εντός του 2014-15. Η εν λόγω προκήρυξη, η οποία θα βασίζεται σε επίκαιρα δεδομένα, θα επιταχύνει την ανάπτυξη της σχετιζόμενης με τους υδρογονάνθρακες βιομηχανίας της χώρας. Είμαι δε πεπεισμένος ότι, οι ανωτέρω εξελίξεις θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών για ενεργό συμμετοχή.

Η Ελλάδα δαπανά κάθε χρόνο περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγωγές υδρογονανθράκων. Κάθε εξέλιξη, που μειώνει την εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων, είναι ολοφάνερο ότι μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση πιο εύκολα.

Μια άλλη θετική πτυχή του δυνητικού εισοδήματος από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, όπως αυτή περιγράφεται σε πρόσφατο νόμο, είναι ότι όλα τα δημόσια έσοδα, που προέρχονται από την εξορυκτική δραστηριότητα των υδρογονανθράκων, θα κατευθύνονται προς το ειδικό ταμείο που συστάθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του εθνικού συνταξιοδοτικού προγράμματος.

Είμαστε πεπεισμένοι πως για μια επιτυχημένη ενεργειακή πολιτική απαιτείται ένα ισορροπημένο μίγμα πηγών και οδεύσεων που να εξασφαλίζει αυτάρκεια και διαφοροποίηση. Ως εκ τούτου , η ελληνική ενεργειακή πολιτική υποστηρίζει την κατασκευή πολλαπλών αγωγών και διασυνδέσεων μεταξύ ΚΜ, καθώς και την αξιοποίηση παλαιών και νέων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπου και εάν αυτά βρίσκονται.

Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος των ευθυνών μας. Οι προσπάθειες και θεσμικά μέτρα που αναφέρθηκαν ανωτέρω αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας για μια δυναμική ενεργειακή πολιτική, ιδίως στον τομέα φυσικού αερίου και πετρελαίου.Προωθούμε τη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών, με σκοπό την υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων και την προσφορά αξιόπιστης και προσιτής ενέργειας σε όλους τους καταναλωτές.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!