24.7.14

Ακόμα υψηλότερα ο κλάδος Μαρμάρων για το 2013 !


[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Παρά τις σοβαρές επιπτώσεις της κρίσης στην εγχώρια κατανάλωση οικοδομικών προϊόντων, ο κλάδος των προϊόντων μαρμάρου αλλά και διακοσμητικών πετρωμάτων,  κατάφερε  και για το 2013 να διατηρήσει τις παραγωγικές επιδόσεις του αλλά και το βαθμό απασχόλησης σε επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.

Σε αυτό συνέβαλε και η ποιοτική ανωτερότητα του ελληνικού μαρμάρου (χρώματα, φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά κλπ) που αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων του κλάδου στις εξαγωγικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά, μόνο στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, υπάρχουν πάνω από 50 ενεργά λατομεία μαρμάρων και οι εργαζόμενοι της συγκεκριμένης περιφέρειας στον κλάδο εκτιμώνται σε 4.000-5.000 άτομα.

Τη διετία 2012-2013, συνεχίστηκε ο εξαγωγικός προσανατολισμός του ελληνικού μαρμάρου (μέχρι και 75-80% της συνολικής παραγωγής μαρμαρικών προϊόντων) με παράλληλη συρρίκνωση της εσωτερικής αγοράς, η οποία άλλοτε ξεπερνούσε το 50% της παραγωγής. Από το προϊόν που εξάγεται, πάνω από το 40% κατευθύνεται πλέον προς την Κίνα και το υπόλοιπο εξαγόμενο μάρμαρο διατίθεται σε χώρες της Μέσης Ανατολής, στις ΗΠΑ και σε μικρότερο βαθμό στην ευρωπαϊκή αγορά.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή στο σύνολο των μαρμαρικών προϊόντων (ογκομάρμαρα, ξοφάρια, λατύπες κλπ) για τη διετία 2012-2013 ξεπέρασε το 1 εκατ. τον. ετησίως (πάνω από 400 χιλ. κυβ. μ. συνολικά σε μαρμαρικούς όγκους) ενώ η παραγωγή σχιστολιθικών πλακών και γενικότερα διακοσμητικών πετρωμάτων διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τις προηγούμενες επιδόσεις της, 160-180 χιλ. κυβ. μ. προϊόντων ετησίως, ποσότητα που επίσης σε μεγάλο βαθμό κατευθύνθηκε σε αγορές του εξωτερικού. Αν εξετάσει κανείς μόνο την περιοχή της Καρύστου Ευβοίας, τα ενεργά λατομεία σχιστολιθικής πέτρας για το 2013 υπερέβησαν τα 50, με 500 και πλέον άμεσα εργαζόμενους, με παραγωγή που υπερέβη τα 3.5-4 εκατ. τ.μ πλακών (100-130 χιλ. κυβ. μ.) και κύκλο εργασιών που στο σύνολό του υπερέβη τα 30 εκατ. € για το 2013.

Πλήρες Αρθρο 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!