16.12.14

Γεωθερμία και Γερμανία!

Σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν γίνει στον τομέα της υδροθερμικής ενέργειας πάνω από το 30% των αναγκών για θέρμανση στη Γερμανία μπορούν να καλυφθούν από την γεωθερμική ενέργεια. Εντούτοις, οι Γερμανοί παράγουν και ηλεκτρική ενέργεια από την γεωθερμία.

Σήμερα, σχεδόν 200 γεωθερμικές εγκαταστάσεις είναι σε λειτουργία ή υπό κατασκευή στη Γερμανία.Επί του παρόντος (2014), η συνολική εγκατεστημένη ισχύ για την παραγωγή ενέργειας από γεωθερμία ξεπερνά τα  27,1 MW (Σχήμα) ενώ για την παραγωγή θερμότητας η εγκατεστημένη ισχύ υπερβαίνει τα  200 MW παρέχοντας 530 GWh / έτος για τα δίκτυα τηλεθέρμανσης (σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνδυασμό με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας).

Μαζί με τις 167 ιαματικές πηγές που βρίσκονται κυρίως σε Νότια Γερμανία, η συνολική ετήσια παραγωγή γεωθερμικής θερμότητας στη Γερμανία συνοψίζεται  σε περίπου 920 GWh / έτος, με εγκατεστημένη ισχύ περίπου 250 MW (Σχήμα).

Deep Geothermal Energy Production in Germany

Τα δύο μεγαλύτερα εργοστάσια που βρίσκονται στη βαυαρική πόλη του Erding (9 MW γεωθερμικής ενέργειας, ισχύος 18 MW συνολικά) και Simbach (6-7 MWth και 20 MW), καθώς και άλλα μεγαλύτερα για την παραγωγή θερμότητας είναι υπό κατασκευή με αποτέλεσμα ο αριθμός των εγκαταστάσεων αυτών συνεχώς αυξάνεται.

Στη Γερμανία, επίσης, λειτουργούν τρία εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βαθιά γεωθερμία.


Οι γεωθερμικές μονάδες παραγωγής ενέργειας βρίσκονται στο Neustadt-Glewe (Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, από το 2003), Landau (Ρηνανία-Παλατινάτο Pfalz, από το 2007) και Unterhaching (Βαυαρία, από το 2008).

 Το 2008 η γεωθερμική μονάδα ηλεκτρισμού στο Unterhaching (νότια Γερμανία) εισήχθη στο σύστημα με εγκατεστημένη ισχύ 3,36 MW. 

Οι επενδύσεις σε Neustadt-Glewe και Unterhaching  παρέχουν επιπλέον θερμότητα για σκοπούς θέρμανσης. H  μονάδα στο Unterhaching είναι συνδυασμένου κύκλου και μεταφέρει θέρμανση σε περισσότερα από 2.500 νοικοκυριά.

Για την περαιτέρω αύξηση της χρήσης της γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας υπάρχουν στην Γερμανία διάφοροι χρηματοδοτικοί
μηχανισμοί οι οποίοι υποστηρίζονται από το γερμανικό δημόσιο.

The Neustadt-Glewe Geothermal Power Plant
Unterhaching Biggest Geothermal Power Station in South Germany

Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα έχουμε σημαντικές γεωθερμικές πηγές και των τριών κατηγοριών (υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας) σε οικονομικά βάθη (100-1500 μ). Εντούτοις, αν εξετάσει κανείς την συνολική εγκατεστημένη ισχύ (περίπου 180 MWt μέχρι το τέλος του 2012) των γεωθερµικών εφαρµογών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια συμπεραίνει ότι ο μόνος τομέας που βελτιώθηκε σημαντικά είναι εκείνος των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (δεν αποτελεί ουσιαστικά γεωθερμία εφόσον δεν χρησιμοποιεί γεωθερμικά ρευστά) και μάλιστα χωρίς την ύπαρξη οικονομικών κινήτρων και ενισχύσεων. Αντιθέτως, η γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας έχει να επιδείξει μηδενικές εφαρμογές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στον τόπο μας, παρότι πρόκειται για μια ήπια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ) με τον υψηλότερο συντελεστή χρήσης/λειτουργίας σε σχέση με τις υπόλοιπες ΑΠΕ.
[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!