14.3.17

Ο Συνήγορος του Πολίτη στη Βουλή για την προστασία του Γεωπεριβάλλοντος

Γεωπάρκο Χελμού Βουραϊκού

Φυσικό Πάρκο Σητείας
Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη

Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη

Γεωπάρκο Λέσβου

Την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή της Βουλής για την προστασία του Περιβάλλοντος ενηµέρωσε την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017, ο Βοηθός Συνήγορος αρµόδιος για θέµατα Ποιότητας Ζωής, Ιωάννης Σαγιάς.

Η συνεδρίαση είχε θέµα «Προστασία του Γεωπεριβάλλοντος: Η κατάσταση σήµερα, προβλήµατα και προοπτικές» και ο Βοηθός Συνήγορος αναφέρθηκε στην εµπειρία, στις θέσεις και προτάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία των γεωτόπων στο πλαίσιο της γεωδιατήρησης. Όπως έχει επισηµάνει ο Συνήγορος του Πολίτη, οι γεώτοποι στην πράξη στερούνται προστασίας λόγω, κυρίως, της αναγκαιότητας διοικητικής αναγνώρισής τους ως προστατευόµενου περιβαλλοντικού αντικειµένου. 
Το ζήτηµα αποτελεί αντικείµενο της Ειδικής Έκθεσης που ετοιµάζει η Ανεξάρτητη Αρχή. Η Ελλάδα κατέχει ιδιαίτερα σηµαντική θέση στον γεωλογικό χάρτη της Ευρώπης, διαθέτοντας πολλές και εκτεταµένες περιοχές σηµαντικών γεωτόπων, στις οποίες, µεταξύ άλλων, εντοπίζονται παλαιοντολογικά κατάλοιπα, σπάνιες γεωµορφολογικές δοµές και φυσικά χιλιάδες σπήλαια. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εντοπίσει σηµαντικά ζητήµατα, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι: 

Απουσία άµεσης θεσµικής προστασίας των γεωτόπων άνευ αναγκαιότητας έκδοσης οιασδήποτε διοικητικής πράξης, 
• Άρνηση ευθείας ανάληψης αρµοδιοτήτων από τη διοίκηση σχετικά µε τη φύλαξη και διατήρηση του γεωπεριβάλλοντος, µε αποτέλεσµα να καταβάλλονται προσπάθειες για τη µερική προστασία των γεωτόπων, µέσω άλλων διατάξεων και υπηρεσιών, 
• Έλλειψη κατάλληλα εξειδικευµένου προσωπικού, 
• Παράλειψη εκπόνησης κατάλληλων γεωλογικών µελετών κατά την αδειοδότηση δραστηριοτήτων, λόγω ελλιπούς θεσµικού πλαισίου και 
• Μη θεσµική κατηγοριοποίηση των γεωτόπων και καθορισµού πλαισίου επιτρεπόµενων επεµβάσεων και αναγκαίων µελετών για τη διατήρησή τους. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά τη νοµοθετική πρόβλεψη της άµεσης προστασίας των γεωτόπων από συγκεκριµένο φορέα, χωρίς την ανάγκη προηγούµενης αναγνώρισής τους ως προστατευόµενων περιβαλλοντικών αγαθών.

Προτείνεται η κατηγοριοποίηση των γεωτόπων, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους, µε βάση τα διεθνώς αναγνωρισµένα επιστηµονικά κριτήρια, ενώ κρίνεται αναγκαίο η γεωδιατήρηση να λαµβάνεται υπ’ όψιν στις µελέτες πριν την εκτέλεση ενός έργου και κατά τον χωροταξικό σχεδιασµό.

Τέλος, ζητά την έκδοση της προβλεπόµενης από τη νοµοθεσία υπουργικής απόφασης σχετικά µε τις ειδικές µελέτες για τον χαρακτηρισµό των περιοχών ως προστατευόµενων.

Συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία του Συνήγορου του Πολίτη, με την οποία συμφωνούμε απόλυτα!

[Πέτρος Τζεφέρης] [by Tzeferis Petros]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!