3.4.17

ΣΕΜΜΘ: Σεμινάριο για τη χρήση της συρματοκοπής

Diamond Wire for marble mining
Εξόρυξη μαρμαροφόρου όγκου με συρματοκοπή

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης (ΣΕΜΜΘ) ανακηρύσσει το 2017 έτος υγιεινής και ασφάλειας.

Το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο της και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τις επιχειρήσεις μαρμάρου καθώς από την φύση τους έχουν να κάνουν με σκληρές και ενίοτε ακραίες συνθήκες για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Προσομοίωση εργατικού ατυχήματος σε λατομείο μαρμάρων
Η συνεχής προσπάθεια για την βελτιστοποίηση του παρεχόμενου επίπεδου υγιεινής και ασφάλειας (H&S) είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί με αυτό τον τρόπο αποδίδεται σεβασμός στους ανθρώπινους πόρους που κινούν τις επιχειρήσεις.

Οι κατάλληλες συνθήκες H&S στα λατομεία και τα εργοστάσια επεξεργασίας δεν είναι μόνον υποχρέωση των εταιρειών προς το ανθρώπινο δυναμικό τους αλλά και βασική προϋπόθεση για την βελτίωση της απόδοσης και την αύξηση της παραγωγικότητας. 

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης ανακηρύσσει το 2017 έτος υγιεινής και ασφάλειας και αναλαμβάνει μια σειρά από πρωτοβουλίες με στόχο την  προώθηση της ασφάλειας στην πράξη. Το κύριο ζητούμενο της προσπάθειας μας είναι να φέρουμε σε κοινές δράσεις όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους για την σύνθεση προτάσεων που θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός ολοένα και περισσότερο απαιτητικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Οριζόντια κοπή με προστατευτικά ξύλινα μαδέρια, λατομείο στην Αργολίδα
Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: “Η χρήση της συρματοκοπής στα λατομεία Μαρμάρου”.

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα το Σάββατο 22 Απριλίου 2017 από τις 17:00 έως τις 20:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Δράμας και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, τεχνικούς ασφαλείας, εργοδηγούς, επιστάτες, συρματοκόπτες των επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου.

Η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει τα εξής:
● Γενικά η χρήση της συρματοκοπής (ιστορικά, πεδίο εφαρμογής)
● Περιγραφή μηχανημάτων, τύποι συρματοκοπών, νέες τάσεις
● Κίνδυνοι από τη χρήση των συρματοκοπών
● Στατιστική ανάλυση ατυχημάτων από συρματοκοπές, αιτίες & παραλείψεις
● Προτεινόμενα μέτρα ασφάλειας για την αντιμετώπιση των κινδύνων
● Κανονισμοί συρματοκοπών, επίβλεψη εφαρμογής τους

Περισσότερα εδώ

Diamond wire cutting: failure modes, risks for safety and workers’ protectionDiamond wire cutting: failure modes, risks for safety and workers’ protection

[επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]

    0 comments:

    Δημοσίευση σχολίου

    Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!