25.8.09

To θεσμικό πλαίσιο αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού

Οπως πολλές φορές εχουμε επισημάνει από το βήμα αυτό, η γεωθερμία ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και η αξιοποίησή της μπορεί να αποφέρει σημαντικά ωφέλη στον τόπο μας. Είναι καθαρή μορφή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν συνδέεται με εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, είναι διαθέσιμη 365 ημέρες τον χρόνο και με απόδοση που υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 90%. Επιπλέον, η διασπορά των εωθεερμικών πεδίων είναι τέτοια που η αξιοποίησή τους μπορεί να δημιουργήσει νέες επιχιερηματικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο. Πρόσφατα το Υπουργείο Aνάπτυξης ενέκρινε επτά νέα γεωθερμικά πεδία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό βεβαιωμένων και πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας της χώρας σε 41 από 34.

Με νέα υπουργική απόφαση (τρίτη κατά σειρά, εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν.3734/2009 ) που υπέγραψε χθές ο Υφυπουργός Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του δημοσίου για έρευνα και διαχείριση γεωθερμικού δυναμικού. Ετσι συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο αξιοποίησης του γεωθερμικού πλούτου της χώρας μας και εφαρμογής της γεωθερμίας για ψύξη και θέρμανση κτηρίων.

Η νέα Υ.Α. καθορίζει τη διαδικασία και τους όρους για μίσθωση:
- Του δικαιώματος έρευνας για νέα γεωθερμικά πεδία μη ερευνημένων χώρων και πιθανών γεωθερμικών πεδίων.
- Του δικαιώματος διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου που έχει πιστοποιηθεί μετά από τη μίσθωση του δικαιώματος έρευνας.
- Του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων με προτεραιότητα σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στους σχετικούς διαγωνισμούς, η νέα Υ.Α. προβλέπει για πρώτη φορά ενιαία κριτήρια με συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας για τη μίσθωση του δικαιώματος έρευνας, καθώς και συγκεκριμένες προθεσμίες για όλα τα στάδια διενέργειας των διαγωνισμών μίσθωσης.

Επίσης στην Υ.Α.καθορίζεται:
- Το ύψος του ελάχιστου αναλογικού μισθώματος για τη διαχείριση των πεδίων στο 2%. Στην περίπτωση των τμημάτων που αφορούν αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις το ελάχιστο αναλογικό μίσθωμα ορίστηκε στο 1%.
- Η διαδικασία για την ταυτόχρονη μίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου και του δικαιώματος έρευνας άμεσα γειτονικού πιθανού πεδίου.
[Τζεφέρης Πέτρος]

Γεωθερμία, η πιο αδικημένη μορφή ΑΠΕ στην Ελλάδα!

ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗς ΧΩΡΑΣ

βλ. και Π. Τζεφέρη: Θέρμανση/Ψύξη χωρίς πετρέλαιο, χωρίς ρεύμα,χωρίς καν φυσικό αέριο...

3 comments:

Ανώνυμος είπε...

Οι χωματερές θα είναι τα ορυχεία του μέλλοντος...

Τζεφέρης Πέτρος είπε...

Ναι είναι σωστό αυτό.

Μπορώ μάλιστα να σας πληροφορήσω ότι ήδη το ΠΔ «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις» είναι έτοιμο για (συν)υπογραφή και αναμένεται να δώσει κάποια λύση στο χρόνιο πρόβλημα της παράνομης εναπόθεσης των μπάζων και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.
Το ΠΔ αυτό προβλέπει μείωση της δημιουργίας αποβλήτων στην οικοδομή, μείωση της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση υλικών και ανακύκλωση, καλύτερη περιβαλλοντική επίδοση στις οικοδομές, ενώ θα απαιτεί δήλωση και καταβολή εγγύησης για τη νόμιμη απόθεση των αποβλήτων μαζί με την άδεια οικοδομής.

Τζεφέρης Πέτρος είπε...

Πάντως το θέμα εδω ήταν ασχετο με τα ορυχεία, αλλά σχετικά με την γεωθερμία στον τόπο μας..αν είδατε..

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!