18.5.11

Νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα: είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι...

 Νέα στρατηγική για την προστασία της βιοποικιλότητας στην ΕΕ ως το 2020 παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Περιλαμβάνει έξι επιμέρους στόχους, οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν τα βασικά προβλήματα που σχετίζονται με την  βιοποικιλότητα και θα διασφαλίζουν τη συμβολή της ΕΕ στην καταπολέμηση της απώλειας της βιοποικιλότητας σε όλο τον κόσμο.

Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δράσεις για την προστασία της γεωργίας και της δασοκομίας, των αλιευτικών αποθεμάτων, καθώς και πλήρη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προστασία της φύσης και του δικτύου των προστατευόμενων φυσικών περιοχών και αυξημένη χρήση των πράσινων υποδομών.

Η Επιτροπή συγκρότησε επίσης την Πλατφόρμα της ΕΕ για τις Επιχειρήσεις και τη Βιοποικιλότητα, στην οποία μετέχουν επί του παρόντος επιχειρήσεις έξι διαφορετικών τομέων (γεωργία, εξόρυξη, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τρόφιμα, δασοκομία και
τουρισμός) με σκοπό την ανταλλαγή πείρας και βέλτιστων πρακτικών.

Οπως δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον κ. Janez Potočnik:  "Πρόκειται για το φυσικό μας κεφάλαιο που το ξοδεύουμε πάρα πολύ γρήγορα – και όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει όταν έχουμε δανειστεί πάνω από τις δυνατότητές μας. Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν τη σοβαρότητα αυτής της κατάστασης και τις αποτυχίες μας στο παρελθόν για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Είναι καιρός να εντείνουμε ιδιαίτερα τις προσπάθειές μας. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η νέα πολυτομεακή προσέγγιση θα μας βάλει στο σωστό δρόμο για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2020» δήλωσε

Είναι κοινός τόπος ότι ο ρυθμός εξαφάνισης των βιολογικών ειδών παγκοσμίως είναι 1.000 φορές πολλαπλάσιος του φυσιολογικού, κυρίως λόγω των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Στην ΕΕ,  το 25% των θηλαστικών  κινδυνεύουν με εξαφάνιση, ενώ το 88% των αλιευτικών αποθεμάτων υφίσταται υπερεκμετάλλευση ή έχει μειωθεί σημαντικά. Μόνο το 17% των αξιολογηθέντων οικολογικών ενδιαιτημάτων και βιολογικών ειδών βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ενώ τα περισσότερα οικοσυστήματα δεν είναι πλέον σε θέση να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα και ποσότητα των υπηρεσιών από τις οποίες εξαρτάται μεταξύ αλλων και η ανθρώπινη ζωή.

Στην ΕΕ, η απώλεια της βιοποικιλότητας οφείλεται κυρίως σε αλλαγές στη χρήση γης, τη ρύπανση, την υπερεκμετάλλευση των πόρων, την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των αλλοχθόνων βιολογικών ειδών και την αλλαγή του κλίματος. Η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων αντιπροσωπεύει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές απώλειες παγκοσμίως. Για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι η αξία της επικονίασης από τα έντομα, που μειώνεται σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη, ανέρχεται σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην ΕΕ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 

Μήπως μας ταιριάζει μόνο το γκρίζο;


Οικολογούντες

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!