8.6.12

ΛΑΡΚΟ: το 2011 ήταν μια ιστορικά καλή χρονιά!

Κατά 30% και πλέον αυξήθηκε η παραγωγή της ΛΑΡΚΟ  (ανήλθε σε 18.527 τόν. νικελίου) και ο κύκλος εργασιών (ανήλθε σε 311,12 εκατ. ευρώ)  για το 2011 σε σχέση με το προηγούμενο έτος (η παραγωγή για το 2010 ήταν μόλις 13.957 τον. έναντι κύκλου 239,5 εκατ. ευρώ) ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος του όγκου πωλήσεων/εξαγωγών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 40%, σε 18.594 τόνους, που αποτελεί και ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του ΣΜΕ, η παραγωγή για το 2011 αποτελεί μία από τις καλύτερες αποδόσεις στην ιστορία της Λαρκο και καταγράφεται ως η 4η υψηλότερη από συστάσεως της εταιρείας. Είναι σημαντικό ότι η δραστηριότητα αυτή επετεύχθη σε συνθήκες μειωμένης ζήτησης και πτώσης τιμών κατά 24% μέσα στο 2011.

Παρ'ολα αυτά η Λαρκο διατήρησε τη θέση της στην αγορά, έχοντας καταστεί μοναδικός προμηθευτής σιδηρονικελίου πολλών Ευρωπαΐκών βιομηχανιών. Μολονότι η κρίση χρέους στην ΕΕ έχει περιστείλει περαιτέρω τη ζήτηση, η εταιρεία προγραμμάτισε ακόμα υψηλότερη δραστηριότητα για το 2012 προκειμένου να διατηρήσει τη δεσπόζουσα θέση της στον κλάδο.
Σύμφωνα με την ίδια τη διοίκηση:  "Σε όρους λειτουργίας, το 2011 ήταν η καλύτερη χρονιά της εταιρείας από την ίδρυσή της, κάτι που οφείλεται κατά μείζονα λόγο στην αποτελεσματική κινητοποίηση των εργαζομένων, στη βάση ενός συνεκτικού στρατηγικού σχεδιασμού από τη διοίκηση. Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η ΛΑΡΚΟ έχει τις προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας της ως βιώσιμη επιχειρηματική οντότητα, με κρίσιμη σημασία για την ευρύτερη προσπάθεια ανάταξης της Εθνικής Οικονομίας".

Οι αυξημένες ανάγκες της μεταλλουργικής μονάδας της Λάρυμνας σε πρώτη ύλη (ιστορικά 7η υψηλότερη τροφοδοσία μεταλλεύματος) καλύφθηκαν αποκλειστικά με μετάλλευμα που προήλθε από τα μεταλλεία Ευβοίας, Αγίου Ιωάννη και Καστοριάς, η δε συνολική παραγωγή νικελιούχου μεταλλεύματος ανήλθε σε 2.500.000 τόνους (αύξηση κατά 14,3%).

Παράλληλα η ΛΑΡΚΟ παρήγαγε 350.000 τόνους λιγνίτη από το Λιγνιτωρυχείο στα Σέρβια Κοζάνης, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου διατέθηκε στη ΔΕΗ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά το 2011 η ΛΑΡΚΟ προέβη, μετά από συστηματικές δοκιμές, στην αλλαγή του μίγματος των ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιεί στην μεταλλουργική διαδικασία. Αποτέλεσμα της αλλαγής αυτής ήταν η σημαντικότατη μείωση της ειδικής κατανάλωσης καυσίμων ανά τόνο επεξεργαζόμενου μεταλλεύματος και παράλληλα η μείωση σε χαμηλότερο επίπεδο του δείκτη εκπομπής CO2.
[by Tzeferis P]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!