1.6.12

Βιο-Μεταλλουργία και Προστασία Περιβάλλοντος


Σήμερα, στη σύγχρονη βιομηχανική πρακτική, η γρήγορη μείωση των αποθεμάτων των πλούσιων μεταλλευμάτων, η απανταχού αύξηση της τιμής της ενέργειας και η αυξανόμενη μέριμνα και ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα, έχουν εντείνει τις προσπάθειες περαιτέρω αξιοποίησης της Βιουδρομεταλλουργίας ή Βιο-Μεταλλουργίας ως κλάδου που εστιάζει όχι μόνο στην παραγωγική διαδικασία αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Βιοϋδρομεταλλουργία αποτελεί ειδικότερη εφαρμογή της βιοτεχνολογίας στη μεταλλουργική βιομηχανία. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον κλάδο που προήλθε από τη σύζευξη της Βιοτεχνολογίας και της Υδρομεταλλουργίας και ασχολείται με την εξαγωγή μετάλλων απο μεταλλεύματα ή συμπυκνώματα με την τεχνική της βιοεκχύλισης (bioleachingεκλεκτική διαλυτοποίηση με μέσα εκχύλισης που περιέχουν μικροβιακά στελέχη ή προϊόντα μεταβολισμού τους) καθώς και την ανάκτηση μετάλλων από μεταλλοφόρα διαλύματα με την τεχνική της βιορρόφησης (ή βιο-δέσμευσης ή βιο-συσσώρευσης, biosorption ) .

Με την αποδοτική χρήση αυτών των δράσεων, οι οποίες κερδίζουν διαρκώς έδαφος τόσο σε ερευνητικό όσο και σε κατεξοχήν παραγωγικό επίπεδο, η Βιοϋδρομεταλλουργία έχει εξελιχθεί σε μία εναλλακτική μεθοδολογία,  σε μεγάλο βαθμό ελκυστική, για την αξιοποίηση μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών και, επίσης, για την ανάκτηση μετάλλων από υδατικά διαλύματα. Ταυτόχρονα, μέσα από τις διαδικασίες αυτές, υπηρετείται η περιβαλλοντική προστασία είτε ανακτώντας χρήσιμα μέταλλα από φτωχά μεταλλεύματα ή στείρα ή απόβλητα μεταλλουργίας είτε συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίλυση σημαντικότατων περιβαλλοντικών προβλημάτων της μεταλλευτικής τεχνολογίας: πχ. όξινη απορροή μεταλλείων, αποθείωση ορυκτών ανθράκων, αύξηση απόδοσης προβληματικών κοιτασμάτων πετρελαίου κλπ.

Η μεθοδολογία αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικότερα σήμερα, που πολλοί ισχυρίζονται οτι η Μεταλλεία και η Μεταλλουργία, αποτελούν μη βιώσιμα παραγωγικά συστήματα τα οποία κανείς θα πρέπει να διαχειρίζεται μόνο με "φειδωλό τρόπο" μέχρις ότου βρεθούν "βιώσιμα" υποκατάστατά τους.

[του Τζεφέρη Πέτρου][by Tzeferis Peter]

Περισσότερα εδώ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!