3.9.12

Το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον. Κατάσταση και προοπτικές

 
Φυσικοί πόροι και απόβλητα — Η περιβαλλοντική νομοθεσία και η οικολογική καινοτομία (οικοκαινοτομία) οδήγησαν σε αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της σχετικής αποσύνδεσης της χρήσης πόρων, των εκπομπών και της παραγωγής αποβλήτων από την οικονομική μεγέθυνση σε ορισμένους τομείς.

 Εντούτοις, η πλήρης αποσύνδεση συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση, ιδίως σε ό,τι αφορά την οικιακή κατανάλωση. Το γεγονός αυτό καθιστά σκόπιμη όχι μόνο τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, αλλά και την τροποποίηση των καταναλωτικών προτύπων προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές πιέσεις.

Οσο ζω ελπίζω. Ομως μάλλον ,όπως αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων,  υπερβολικά φιλόδοξη  κρίνεται  η ευρωπαϊκή πολιτική να αποσυνδέσει την οικονομική μεγέθυνση από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος...

[by Tzeferis P.]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!