2.1.13

Λατομεία και ΑΕΚΚ


[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Σύμφωνα με την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β`/24.8.2010) Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), είναι δυνατή η εγκατάσταση συστημάτων ΑΕΚΚ εντός ενεργών ή ανενεργών λατομείων, με την σύμπραξη των εκμεταλλευτών των λατομείων αυτών, των οποίων δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η εκμετάλλευση, ούτε να δεσμεύονται αποθέματα των κοιτασμάτων.

Η αδειοδότηση/πιστοποίηση τέτοιων συστημάτων γίνεται από από τον ΕΟΕΣΔΑΠ (νυν ΕΛΛ. ΟΡΓ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)                          Ελληνικός Οργανισμός ΑΝακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

Οι επιμέρους υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ (πχ. να είναι κάτοχος αδείας συλλογής/μεταφοράς , να έχει συμβληθεί με ένα τουλάχιστον εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, να καταβάλει το τέλος επεξεργασίας στο σύστημα κλπ)προσδιορίζονται επίσης από την κείμενη νομοθεσία:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΚΚ


[oryktosploutos.net:  Πέτρου Τζεφέρη: λατομεία και ΑΕΚΚ]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!